Tæt på det virkelige liv

Bog: Forfatter: Forlag:

 

»Journalistik tæt på borgerne«
Af Marianne Hansen
Forlaget Ajour
98 kroner

Forlad det kommunale ta' selv bord, som værterne selv har dækket op til, og gå ud i virkelighedens verden, så læserne kan få vedkommende nyheder, de kan bruge til noget og beretninger båret af nærhed.

Lettere forenklet er det hovedbudskabet i en lille, gedigen bog »Journalistik – tæt på borgerne«, som Marianne Hansen netop har udgivet. Hun er kendt og værdsat af mange via Den journalistiske Efteruddannelse, og de 62 sider er både en velegnet værktøjskasse og et inspirations-katalog for journalister og redaktører, der er optaget af fornyelse af deres aviser.

Der er en klar tendens til, at lokale aviser klarer oplags-udfordringen bedre end de såkaldt landsdækkende, der øjensynligt har langt sværere ved at definere målgruppe og identitet. Men lokale/regionale aviser har også brug for brud med vanetænkning og målrettet indsats for at komme tættere på borgerne med en nærhed, der tager fat om virkeligheden på godt og ondt.

Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det hænge sammen? Sådan spørger danske journalister – ifølge Marianne Hansen – alt for lidt, og både danske og svenske undersøgelser bestyrker hende i, at lokal-journalistik alt for ofte er alt for registrerende, præget af en-kilde-historier og præget af kildernes sprog.

Hendes egen lille undersøgelse i forbindelse med bogen gav samme svar. Hun gennemgik 10 tilfældige lokal-redaktioners arbejde en tilfældig uge, og 83 procent af det samlede antal artikler var baseret på diverse pressemeddelelser, kommunale dagsordener, referater fra generalforsamlinger og lignende materiale. Der er god grund til at tro, at stadig mere ens landsaviser har samme problem – blot med andre til at dække ta'selv bordet.

»Journalistik tæt på borgerne« rummer også afsnit om public journalism, den fortællende journalistik samt nyttige ord om krav til journalister og ledelse om ændret tankegang og prioritering.

0 Kommentarer