search

Tårnhøj troværdighed

Bog: How Charts Lie – Getting Smarter about Visual Information Forfatter: Alberto Cairo Forlag: Forlaget W.W. Norton & Company 2019 (226 sider, 299 kroner)

Politikere gør det. Journalister gør det, og kommunikatører gør det. Benytter diagrammer som et effektivt redskab til at anskueliggøre data, så budskabet glider nemmere ned hos modtageren. Ofte med held, for øjet husker bedre end øret, men overalt i mediebilledet ses i stigende grad dubiøse eksempler på visualiseringer af data, der i bedste fald er regulært sjusk, i værste fald grov manipulation eller sloppy propaganda. Det er denne bekymrende tendens, som Alberto Cairo, informationsdesigner og professor fra Miami, tager fat på i sin seneste bog.

En af Cairos hovedteser er, at diagrammer afkodes som skrift, altså et sprog, som vi i fællesskab ved hjælp af visuelle konventioner skal lære hinanden at læse. På samme måde, som vi aflæser et atlas eller søkort, hvor længde- og breddegrader er afgørende for, om vi finder vej eller farer vild, skal både afsender og modtager være enige om betydningen af for eksempel x- og y-aksen i diagrammer, så vi får et så retvisende og korrekt billede af tallene bag diagrammet som muligt.

Allerede i bogens første kapitel står det klart for læseren, at kort og diagrammer kan hjælpe læseren med at få klarhed over store datamængder, men at de samtidig – i både god og ond tro – kan blive ført bag lyset. Det eksemplificeres i et kort over valgresultatet i USA, som i mange år har været en hovedpine for grafikere på nyhedsmedier: Hvordan viser man, at det ikke handler om at få flest stemmer i alle stater, men derimod at vinde de tyndtbefolkede stater, som udløser forholdsmæssigt mange valgmænd? Det kræver tilbundsgående forståelse af tallenes logik, og her viser Cairo sin analytiske overlegenhed, når han for eksempel skiller et misvisende punktdiagram ad og efterfølgende samler det, så det bliver retvisende og forståeligt for læseren.

Undervejs i bogen bringer Cairo hårrejsende eksempler på diagrammer og infografikker, der er blevet brugt til at sprede misinformation i forsøget på at sætte politiske dagsordener. Andre steder analyserer han med stor indsigt, hvorfor man som læser skal være på vagt, når man bliver præsenteret for visualisering af data.

I et letforståeligt og endda humoristisk sprog argumenterer Cairo grundigt for de ufravigelige grundregler for god og sober brug af diagrammer og giver nyttige og værdifulde råd til alle, der ønsker at benytte diagrammer med troværdigheden i behold. Bogen bør fremover være pligtlæsning på alle visuelle læreanstalter og kan samtidig ses som en løftet pegefinger til alle, der plejer løsagtig omgang med data og diagrammer.

Som et appendix til bogen har forfatteren efterfølgende på de sociale medier gjort opmærksom på mindre trykfejl, der kan forstyrre aflæsningen af de mange grafikker, som Cairo selv har lavet for at sammenligne gode og misvisende diagrammer. En klædelig tilgang til publicisme, som styrker forfatterens tårnhøje troværdighed og understreger en af bogens vigtigste pointer: Det er ingen synd at begå fejl. Det er til gengæld guddommeligt at forsøge at rette dem.

Martin Kirchgässner er infografiker

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen