Synlighed, larm og liv

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. I en tid hvor journalistiske stillinger nedlægges og layout outsources, synes det nærmest natur- (eller rettere kultur-)stridigt at sende et 72 siders trykt magasin om det at skrive på gaden. Det er ikke desto mindre, hvad Turbine Forlaget og saxo.com har valgt at gøre med ’Skriveri’, der med chefredaktør Jakob Holms ord skal "give inspiration og motivation til alle jer, der skriver, så litteraturen (…) vil vokse og forgrene sig, så vi opnår et mere mangfoldigt udbud af bøger”.

Som Holm fremhæver, udgives der mere end 17.000 bøger på dansk om året, hvoraf mestendels dog er titler, der er oversat fra andre sprog, sideløbende med at antallet af titler skrevet af danske forfattere er for nedadgående. Udgivelsen af Skriveri er et forsøg på at modvirke denne tendens ved at "udpege andre måder, man kan få sine tekster ud på" (end ved håbefuldt at sende sit manus ind til et etableret forlag).

Som sagt så gjort: Skriveri omfavner i sit første nummer blandt meget andet historien om Julie, der har taget springet fra nybagt mor-blogger til selvudgiver, en artikel om det åbne forfatternetværk NewPub, en introduktion til indiebogportalen publizd.com, det obligatoriske interview med ikon & eksempel til alle forfatterspirers efterfølgelse Kim Leine, et bibliotekstema og sågar (og her falder nærværende anmelder/grafiker jo nærmest ned ad stolen) hele fire sider om vigtigheden af bogforsiders grafiske udformning.

Skriveri når faktisk SÅ godt og vidtfavnende rundt i første nummer, at man som læser kan blive helt bekymret for, om der overhovedet er stof tilbage til fremtidige udgivelser (hvilket nok først og fremmest siger noget om denne anmelders uvidenhed på området). Formen er inviterende og co-kreativ, på den måde at forstå, at mange af bidragsyderne selv får lov at beskrive deres forskellige områder og arbejdsmetoder uden indblanding af en journalist. Personligt savner jeg netop en journalistisk eller redaktionel opstramning i afsnit som dette: "Først skulle jeg kopiere alle mine blogindlæg ind i Word og sætte dem i kronologisk rækkefølge, og så gennemgik jeg dem sammen med min veninde, som er journalist (…) Men vi brugte en del tid på at gå det igennem og udvælge tekster, slette sætninger hist og her og den slags. Jeg endte med over 120 historier, men fik det til sidst skåret ned til 108."

Den manglende sproglige udlugning undrer simpelthen, når omdrejningspunktet er selve det at skrive. 

Når det er sagt, kan jeg kun hylde idéen, udgivelsen og bidragsydernes ønske om at skabe synlighed, larm og liv og nye forbindelser mellem alle slags læsere og forfattere. Man får sgu helt lyst til selv at skrive, hvilket jo er selve formålet med udgivelsen. 

MAGASIN: Skriveri

Udgiver: Turbine Forlaget og Saxo

Udkommer 4 gange årligt 

99 kroner per nummer, 69 kroner for e-udgave

Anmelder: Julie Asmussen, grafisk designer, pr-medarbejder og underviser

0 Kommentarer