Storytelling i praksis

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Når en organisation eller en virksomhed gennemgår store forandringer som for eksempel en fusion eller en fyringsrunde, kan der opstå konflikter og dårlige mønstre. Gennem 11 år har Karen Lumholt, der er uddannet journalist, brugt narrativ storytelling til at afdække historier, der kan bruges til at vende en sådan negativ udvikling. Metoden er også velegnet til borgerinddragelse i kommuner og mindre bysamfund.

Narrativ storytelling går ud på, at medarbejdere bliver samlet i mindre grupper kaldet storycircles. Processen fungerer som en blanding af et gruppeinterview og en spontan samtale. En tovholder skal få deltagerne i storycirclen til at fortælle historier, der relaterer sig til den situation, de selv og organisationen står i. Det kan være positive og negative fortællinger om, hvordan tingene blev gjort før, og hvordan de bliver gjort nu. Tovholderens opgave er at få alle til at fortælle samt at stille spørgsmål, der kan belyse flere aspekter af historierne end de umiddelbart åbenlyse.

Bogen gennemgår detaljeret forskellige spørgeteknikker, som er egnet til at få historierne frem på en måde, der ikke øger eventuelle konflikter.

”En frustration er en ambition, der er blevet skuffet,” skriver Lumholt og pointerer, at en historie om stor utilfredshed kan indeholde både viden og løsningsforslag, der kan være værdifulde for hele organisationen.

På befriende vis forholder Lumholt sig til en virkelighed, hvor alle problemer ikke kan løses i et snuptag. Bogen gennemgår scenarier baseret på rigtige cases, hvor der har været forskellige forandringer og problemer. Herefter følger konkrete anvisninger til, hvordan storytelling kan afvikles, og hvordan historierne bagefter kan bruges.

Nogle historier kan bearbejdes til artikler eller genfortælles i videoer til brug i intern kommunikation enten til hele organisationen eller kun til ledelsen. I sjældne tilfælde kan nogle historier også være relevante som del af den eksterne kommunikation.

Historier der flytter mennesker kan bruges både af den, der skal være tovholder i storytellingprocessen, og af ledelsen, der skal tage imod historierne og bruge dem konstruktivt.

Der er også inspiration at hente for journalister og kommunikationsmedarbejdere, der beskæftiger sig med intern og ekstern kommunikation i organisationer og lignende.

Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, men kan bruges som en håndbog, hvor man kan slå op på de kapitler, der passer bedst på ens situation. De konkrete og lettilgængelige anvisninger gør bogen til et godt sted at starte, hvis man vil i gang med at bruge narrativ storytelling.

Historier der flytter mennesker. Storytelling i forandringsprocesser
Karen Lumholt
Akademisk Forlag
248 sider, 399 kroner

Tine Knudsen er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer