Spin eller substans

Bog: Forfatter: Forlag:

Da Tony Blair i 1997 førte New Labour til en knusende valgsejr over De Konservative, indvarslede han samtidig en helt ny måde at tænke politik på. Men var det i virkeligheden Blair, der vandt på sin politik? Eller var det hans spindoktor, Alastair Campbell, der vandt på sin til tider kontroversielle kommunikation? Uanset hvad kom New Labours kampagne til at fungere som springbræt for Anders Fogh Rasmussen, der i 2001 spandt sin vej ind i Statsministeriet.
Man kan diskutere Jens Aagaard og Anders Agner Pedersens præmis i Da spin erobrede Danmark, nemlig at dansk spin blev født med Fogh. For man kan udmærket forestille sig, at der er adskillige rådgivere og politikere, der vil erklære sig uenige i det udsagn. Men at begrebet blev ekspliciteret og perfektioneret under Fogh, bliver der argumenteret så godt og grundigt for i løbet af bogen, at en eventuel uenighed i præmissen ikke skal skygge for, at bogen er en glimrende indføring i begrebet politisk spin. Og det gælder både for lægmand, der gerne vil bag facaden, og for den mere politiske eller journalistiske nørd, der ønsker at gå i detaljen, hvilket der er rig lejlighed til at gøre i for eksempel de vel rigelige udskrifter fra telefonsamtaler mellem Foghs top-spinnere Michael Kristiansen og Michael Ulveman og Ekstra Bladets Bo Elkjær, der først efter 671 skriftlige henvendelser og hundredvis af telefonopkald fik sit interview med statsministeren om Danmarks engagement i Irak.

Mogens Lykketoft, der som bekendt tabte til Anders Fogh i 2001, bekender sig i bogen til argumentets magt og rejser dermed diskussionen, om hvorvidt man skal levere spin uden substans, om hvorvidt man kan kommunikere politisk og spinne sine vælgere uden at have et tydeligt projekt. Og spørger man journalist på Berlingske Bjarne Steensbeck, er der grænser for spin. Ingen kan spinne et projekt, der ikke er der, jævnfør den siddende regerings forholdsvis forkølede ’der-kommer-en-rigtig-god-løsning-i-morgen’-forsøg på at spinne sig ud af betalingsringen.
Da spin erobrede Danmark er formidlingsmæssigt krystalklar i spyttet og giver et glimrende spin-vinklet overblik over dansk politik fra Fogh og frem til i dag. Og så er det et lille scoop, at det er lykkedes de to forfattere at få så mange kompetente, centralt placerede og ikke mindst åbenmundede kilder i tale, der sine steder løfter sløret for, at spin ikke nødvendigvis er raket-videnskab, men derimod momentvis tangerer anvendt sund fornuft. Hvilket, hævder Jens Aagaard og Anders Agner Pedersen, hovedparten af de danske vælgere da også så småt er ved at gennemskue, da de stedse bliver mere og mere spin-resistente og dermed i højere grad end tidligere leder efter substansen bag såvel politikeres som doktorers udsagn.

Lotte Kirkeby Hansen er freelancejournalist

Da spin erobrede Danmark
Jens Aagaard, Anders Agner Pedersen
People’sPress
223 sider, 199,95 kroner

0 Kommentarer