Spæde skridt ud af krisen

Bog: Forfatter: Forlag:

Når man tænker på, hvor central en rolle økonomer indtager i samfundet og i mange journalistiske historier, er det svært ikke at blive lidt beklemt af en anekdote fra økonom Poul Thøis Madsen. Da han spurgte en flok graverjournalister, hvorfor de aldrig stillede kritiske modspørgsmål til økonomer, sagde de, at de ikke turde. Årsagen? De frygtede, at de ikke kunne forstå svarene.

Historien kan læses i antologien ’Krisen – i økonomi & journalistik’, hvor de bidragende økonomer, forskere og debattører ikke just sender det journalistiske selvværd mod zenit.

Journalistikken lader nemlig meget tilbage at ønske: Der er for meget ”nye tal viser” uden kontekst, for sparsom historisk viden og aldeles overdreven respekt for økonomer.

Hvordan får vi så ændret på det? Denne antologi kommer afgjort ikke til at gøre det alene, men en række af bogens kapitler kan bruges til at tage et første skridt. Professor Torben M. Andersen problematiserer mediernes stædige tro på, at politikerne kan løse den økonomiske krise via den offentlige sektor, selv om krisen opstod i den private sektor. Bankøkonom Steen Bocian giver en strålende oversigt over begreber og perioder i nyere dansk økonomihistorie, og professor Jesper Jespersen kritiserer veloplagt økonomiske modelberegninger såvel som mediedækningen af dem.

I det hele taget er bogens første halvdel om makroøkonomi et godt afsæt for vigtige diskussioner: Er medierne stærke nok til at kunne hamle op med politikernes framing af økonomien? Har journalister for travlt med at kategorisere økonomer som røde eller blå – eller er problemet snarere, at økonomi bliver iscenesat som uangribelig naturvidenskab? Og er flere analyser en god genvej til at udrede økonomiens kompleksitet, eller slører de tværtimod skellet mellem fakta og fortolkning?

Resten af bogen er noget mere svingende. Hvor fagligt solide de end er, egner kapitlerne om banker og boligmarked sig ringe til uindviede, der ikke allerede kender realkreditsystemets finesser og er hjemmevant med udtryk som ”gearing” og ”fremmedkapital”. Det er næppe her, at allround-journalister finder modet til kritiske spørgsmål.

Kritisk kan man derimod sagtens være over for redigeringen af bogen. En del diagrammer er vanskelige at afkode, og flere steder henviser brødteksten til tal, man som læser ikke kan finde, fordi der er rod i data og tabeller. Det giver et ærgerligt helhedsindtryk, når nu en god portion af bogen ellers er værd at læse for os, der skriver om samfunds- og erhvervsøkonomi uden at være sikre på at kunne forstå det, økonomerne svarer. 

Mikkel Arre er journalist ved djøfbladet

Krisen – i økonomi & journalistik
Roger Buch & Mette Verner (red.)
Forlaget Ajour
265 sider, 328 kroner

 

0 Kommentarer