Sønderlemmende portrætbog

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Steven Bachs bog "Leni Riefenstahl – filmmager for Hitler" er udgivet på Jyllands-Postens Forlag og smukt oversat af Karen Mohr Sokkelund. Det er også det eneste smukke ved denne bog. Dens motto er hentet hos Thomas Mann: "Kunsten er moralsk, for så vidt den vækker", og det er netop det moralske, som står i centrum i denne bog: En sønderlemmende fordømmelse af den tyske, kvindelige filminstruktør, som skildres som gennemført manipulerende, selvpromoverende og løgnagtig. Man får fornemmelsen af, at stort set hvert blad i hendes skriftlige produktion – både de dele, hun har villet stå ved, og de dele, hun ikke efter krigen har villet vedkende sig – er blevet vendt og drejet og brugt imod hende. Jeg har sjældent mødt en forfatter, som i den grad væmmes ved den person, han portrætterer.

Bogen har et ejendommeligt notesystem, som kan gøre det svært at bestemme, hvor oplysningerne stammer fra. Således leder man forgæves efter kilden til, at partisekretær Martin Bormann først skulle være død i 1972 (s. 259), en gammel traver, der for længst skulle være aflivet af forskningen. Men bogen kan være nyttig at have ved hånden, hvis man giver sig i kast med fru Riefenstahls store erindringsværk fra hendes egne, og århundredets, firsere. Bach forfalder dog ofte til summariske udsagn som bogens sidste ord: "Leni døde, som hun havde levet: Uden angst, opslugt af sig selv, iklædt sit panser." Han må dog modsige sit forbillede Susan Sontags opfattelse af, at Leni Riefenstahl i dag er uden indflydelse, idet han ironisk skriver: "Det er selvfølgelig rigtigt, hvis man fraregner alt fra George Lucas' "Star Wars" til Disneys "Løvernes Konge", til enhver sportsfotograf til de allestedsnærværende, erotisk ladede reklametavler og glittede magasiner, til politiske partiers mediemassage, der overalt i verden har ladet sig inspirere og fordærve af det værk, Leni Riefenstahl udviklede i Nürnberg og Berlin …" Men det er også det nærmeste, Bach kommer en mere positiv vurdering af hendes plads i filmhistorien.

"Leni Riefenstahl – filmmager for Hitler"
Af Steven Bach
Jyllands-Postens Forlag
430 sider, 249 kroner
Udkom 9. juni


0 Kommentarer