Pas på dårligt sprog

Bog: Forfatter: Forlag:
  • Peter Skyum-Nielsen: »Vellyden«.
    Odense Universitetsforlag. 64 sider, 99 kroner

ANMELDELSE. Hæftet hedder »Vellyden«, men det kunne ligeså godt hedde »Pas på det dårlige sprog og ikke mindst dårlig og sjusket udtale«. Sprogforskeren Peter Skyum-Nielsen fra Syddansk Universitet tager venligt men også bestemt fat i radio- og tv-folks unoder. Skyum-Nielsen er i ordets bedste betydning en aktiv lytter og seer, når det gælder Danmarks Radio og TV 2, og han benytter sig af en let læselig og vittig stil.

Gennem utallige eksempler tager han fat i den dårlige artikulation, hvor flere og flere stavelser forsvinder. Billeder bliver for eksempel til /bedlå/ – eller teater til /tadå/. Det kalder forfatteren stavelseskannibalisme.

Lydskriften er Skyum-Nielsens måde at vise, hvor det går galt. Vi æder stavelserne, og det kan gøre det sværere for lyttere og seere at forstå budskabet. I nogle tilfælde forsvinder halvdelen af stavelserne, for eksempel i bjerg-e-ta-pe som bliver til /bjæwtab/ eller u-ni-ver-si-tet som bliver til /unsTED/. Tæt på at sætte rekord er udtalen af ordet arbejdsmarkedsreform, der bliver til /amsfåm/

Ja, slemt er det, og værre bliver det, når enkelte ord helt forsvinder fra sætningen. Det gælder ordet 'er' – for eksempel i sætningen 'og det (  ) over landsgennemsnittet'. Tempoet spiller også en meget vigtig rolle. Oplæsningssproget i dag er hæsblæsende i forhold til det mere moderate tempo for 40-50 år siden. 

De enkelte afsnit i hæftet sluttes af med en lille opgave, hvor vi  via et web-sted kan lytte til god og klar udtale eller selv øve os. Lærerigt.

Jeg tror, at alle radio- og tv-folk kan drage nytte af »Vellyden«. Jeg har de sidste 23 år arbejdet med radio og tv og føler mig meget inspireret. Vi skal lære af egne og andres fejl til gavn for lyttere og seere.

0 Kommentarer