På jagt efter identitet og forsoning

Bog: Forfatter: Forlag:

Centralt i meget af Mortens Sabroes skrift står Morten Sabroe. Sådan er det også i »Du som er i Himlen«, selvom titlen refererer til hans afdøde mor. Bogen blev bestilt af Politikens Forlag og skulle handle om Hillary Clinton. Det går dog hurtigt op for Sabroe, at han ikke kan skrive den bestilte bog, men at han, affødt af ligheden mellem moderen og Hillary Clinton, bliver nødt til at skrive om sin mor i stedet. Det gør han så – og alligevel ikke helt. For bogen drejer sig i virkeligheden om Morten Sabroes jagt efter at forstå sig selv og gøre sig fri af sin barndom.

Her spiller moderen en central rolle, fordi hun har formet Morten Sabroe og gjort ham til den, han er, ved aldrig at påtage sig sin identitet som mor. Sabroe prøver i »Du som er i Himlen« at komme sin mor, og derved sig selv, nærmere og forsone sig med hende efter hendes død. Moderen forbliver dog en gåde for læseren, en kold kvinde, hvorimod der bliver lukket op for forståelsen af Morten Sabroe og den optik, der har præget hans forfatterskab og journalistik.

Bogen er langt hen ad vejen uhyre velskrevet og humoristisk. Samtidig er den rodet og ufokuseret. Sabroes filosofiske og psykoanalytiske betragtninger tager til tider overhånd og fylder for meget. Det er synd, fordi det får lov at kaste skygger ind over Sabroes største forcer: Ærlighed og præcision. De ville stå langt stærkere alene. 

Morten Sabroe, »Du som er i Himlen«, Politikens Forlag, 248 sider, 249 kroner.

0 Kommentarer