Oversete vinkler på fattigdommen

Bog: Forfatter: Forlag:

Billederne er flotte og rammende. Teksten er rørende og følelsesladet. Og alligevel – eller måske derfor? – sidder man uforløst tilbage.  

ANMELDELSE. Bogen "Overset" er udgivet af Ekstra Bladet i samarbejde med Dansk Folkehjælp og tjener to overordnede formål. For det første er den en del af den årlige juleindsamling – for hver solgt bog går 10 kroner til Dansk Folkehjælp – og for det andet er det en markering af afslutningen på EU's officielle fattigdomsår.
Journalist Tine Johansen og fotograf Thomas Lekfeldt har fulgt tre fattige familier gennem 2010 og fortæller i bogen deres historie i tekst og billeder over 75 sider. Det drejer sig om familien Ohgrøn fra den lejede landejendom i Ledøje, flygtningefamilien Hadi fra Avnstrup og familien Povea Moreales fra betonbyggeriet i Måløv.
Billederne er flotte og rammende. Teksten er rørende og følelsesladet. Og alligevel – eller måske derfor? – sidder man uforløst tilbage. Præsenteret for en række menneskeskæbner, man i virkeligheden ikke er blevet klogere på. Og som man desværre ender med ikke at være nysgerrig på, hvordan det mon vil gå i fremtiden.
Helt i tråd med titlen virker det nemlig, som om Tine Johansen og Thomas Lekfeldt selv har overset eller nedprioriteret dele af fattigdomsdiskussionen. Dels i udvælgelsen af cases, dels i vinklingen. For både familien Ohgrøn og familien Povea Morales bliver forklaringen på deres situation social arv. For familien Hadi bliver det den klassiske fortælling om flygtninge, der parkeres i en lejr uden vished for, hvor de mon vil ende. Det er i sig selv gode, gangbare historier, men de er blevet fortalt tusindvis af gange. Og de giver et alt for unuanceret billede af en meget kompleks fattigdomssituation i Danmark anno 2010. Hvor er diskussionen af de politiske beslutninger, der har presset flere danskere ud i fattigdom, blandt andet starthjælpen og loftet over kontanthjælpen? I stedet for to historier om social arv, hvorfor ikke følge en familie fra den lave middelklasse, der i årevis har levet på en stabil om end skrøbelig økonomi, men som nu på grund af finanskrise, fyringsrunde og/eller sygdom, pludselig har fogeden bankende på døren? De er derude, og de er til at finde, for de bliver flere og flere.
Ved at overse eller fravælge de vinkler – og ved ikke at stikke hånden helt ned i fattigdommens kompleksitet – er man endt med en tandløs fremstilling, hvor det virker, som om man har leflet for laveste fællesnævner. Det er ikke Ekstra Bladet værdigt. Og det nuancerer slet, slet ikke den vigtige debat om håndteringen af fattigdom i Danmark.

Simon Ankjærgaard er redaktør på Hus Forbi

"Overset"
Tine Johansen og Thomas Lekfeldt
Ekstra Bladets Forlag
84 sider, 130 kroner

0 Kommentarer