Ord på det sete og kød på det sagte

Bog: Forfatter: Forlag:

 

BOG: Billedargumenter – Sådan kombinerer man tekst og billeder mere læseligt
FORFATTER: Niels Heie
UDGIVER: DMJX – download gratis her

Anmelder: Julie Asmussen, grafisk designer, pr-medarbejder og underviser

En af de sværere opgaver, der følger med mit underviserjob som ekstern lektor (læs løsarbejdende lærer) i faget 'Layout' på DMJX, er at udpege obligatorisk og relevant litteratur for mine studerende på akademiuddannelsen. Ganske vist findes der flere fine dansksprogede bøger på markedet, men de er (meget groft sagt) enten forældede, for vidtspændende (og dermed lidt overfladiske) eller for kortfattede.

Det, jeg har været på udkig efter, er en dugfrisk udgivelse, der ruster såvel billed- som tekstmennesker til – på et teoretisk og fagligt grundlag – at arbejde bevidst med kombinationen af tekst og billeder på en måde, der rækker ud over, hvad der blot ser fedt ud.

I Niels Heies nye bog ’Billedargumenter’, der (mærkværdigvis) ligger gratis til download for alle på DMJX.dk*, har jeg fundet en bog, der kommer tæt på det, jeg har ledt efter.

Hensigten med udgivelsen er med forfatterens egne ord "at gøre det nemmere for visuelle kommunikatører at arbejde multimodalt på en meningsfuld måde". Med udgangspunkt i blandt andet Toulmins argumentmodel (med data, påstand og hjemmel), udfolder Niels Heie sine tanker om det multimodale billedargument og peger på, at man ved "at optimere forståelsen af billede/tekst-integrationens betydning" bliver i stand til at skabe et kombineret tekst- og -billedbudskab, der er lige så let og elementært afkodeligt som kombinationen af meningsfulde sætninger i en tekst. Det handler med andre ord om at "skabe billede/tekst-kombinationer, der er selvforklarende, og hvor læseren kan aflæse meningen med sammensætningen uden at kende intentionerne med den".

I bogen henviser Niels Heie blandt andet til Alfred L. Yarbus’dybt fascinerende eyetrack-forsøg med redegørelser for, hvordan vi – sat på forskellige opgaver som beskuer via for eksempel en rubrik eller en billedtekst – læser det samme billede på vidt forskellige måder.

Som udgangspunkt plejer jeg at foretrække letlæste på grænsen til det populærvidenskabelige bøger om layout som for eksempel klassikeren ’The non-designers designbook’ af Robyn Willams eller Anne Rohweders smukke pixibog ’Rohweders typografiske lommebog’, – førstnævnte for dens måde at forklare særligt typografiens snørklede termer på, sidstnævnte for dens kortfattede listeform. Men vil man et spadestik eller to dybere, er der meget mere gods i ’Billedargumenter’. Bogen er (trods sit ligefremme sprog) bestemt ikke letlæst – til gengæld kan den gøre layoutarbejdet betydeligt lettere.

 

 

0 Kommentarer