Om at kunne sit håndværk …

Bog: Forfatter: Forlag:

Klangen af et menneske
Af Nils Thorsen,
forlaget Ajour
160 sider, 160 kr.

At læse Politiken-journalist Nils Thorsen, dansk journalistiks pt bedst skrivende portræt-mager, er næsten altid en fornøjelse. Hans sans for sigende detaljer, anderledes vinkling og nysgerrig spørgeteknik adskiller ham fra de fleste.

Men skulle nogen forledes til at tro om samme Thorsen, at han skulle være noget særligt, så tager de grundigt fejl. Beviser findes til overmål i bogen "Klangen af et menneske", en rundvisning i Thorsens research-, interview- og skriveværksted. En anskueliggørelse af, at go' journalistik mestendels skyldes godt og solidt håndværk. Som noget, de fle-ste af os kan lære at beherske.

Med klædelig ydmyghed over for sig selv, sit fag og sine kilder beretter Nils Thorsen om sin måde at bearbejde det vel ypperste værktøj i det journalistiske håndværk: Inter-_viewet – som researchredskab, som genre og som teknik.
Med masser af egne eksempler viser han de klassiske fejl: Som når intervieweren spærrer sin interviewperson inde med lukkede og ledende spørgsmål. Når intervieweren ikke giver sig tid til at lytte. Eller når intervieweren glemmer at stille spørgsmål og i stedet gør sig til samtalepartner – en forsyndelse, som forekommer hyppigere, end de fleste af os har lyst til at være ved…

Anvisninger er der masser af, eksempelvis jagten på detaljer, som fuldtoner klangen af de mennesker, han interviewer:

"Hendes navn står stadig på døren. Og alt herinde fortæller historier, som også er hendes. Hvert et møbel har hun været med til at anbringe. Hvert et maleri. Hver eneste af de små figurer, der er kommet rejsende hertil fra alverdens lande og fundet ind på små rækker i karme og reoler," noterer Nils Thorsen f.eks. i et interview med Anker Jørgensen.

Med blikket "piskende rundt" lejrer detaljerne sig på blokken, mens en Anker, en Schleimann eller en Møllehave brygger mere kaffe. Ordene fanger båndoptageren, og Thorsen kan citere så præcist, at han på forhånd aftaler med sine interviewpersoner, at de får det færdige resultat til gennemlæsning før trykning.

Nogen "facitliste" findes ikke i "Klangen af et menneske" – og godt det samme: Den findes nemlig ikke. Til gengæld masser af råd og fif, primært til brug for portrætinterview – men med masser af pointer, som enhver journalist kan tåle at blive mindet om. Bogens slutpointe er ingen undtagelse:

"Interviewet er et stykke kontrolleret kaos. Man kan aldrig vide, hvad der sker. Derfor må man være forberedt.

På hvad som helst".

 

 

0 Kommentarer