Ny bog om CSR rammer desværre kun nybegynderne

Bog: Forfatter: Forlag:

Bogen er udmærket introduktionslæsning for eksempelvis journalister eller studerende, der blot vil vide, hvad CSR dækker over. 

ANMELDELSE. Bogens titel antyder, at den skal være en guide, der sætter standarden for, hvad arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR) som minimum skal indeholde. Forfatterne gør klart, at målgruppen både er danske virksomheder, der skal til at i gang med CSR, og dem, som vil blive klogere på, hvordan de kan forbedre de CSR-initiativer, de allerede har sat i værk. Desværre fylder bogen ikke de huller ud, der ellers er i litteraturen på området.

Bogen er udmærket introduktionslæsning for eksempelvis journalister eller studerende, der blot vil vide, hvad CSR dækker over. Den kan også være god for virksomheder, der skal til at i gang. Bogen er inddelt i fire kapitler, der tilsammen giver en udmærket indføring i CSR, og hvad der skal til for at arbejde med det. Forfatterne giver et godt indblik i nogle af de væsentligste, og for de fleste ukendte, begreber som stakeholder, Code of Conducts, UN Global Compact, Cradle to Cradle og så videre.

Ligeledes bliver jeg som læser introduceret for klassiske temaer at arbejde med inden for CSR, for eksempel anti-korruption, miljø og klima og så videre.

Hvad bogen ikke giver den uerfarne CSR-medarbejder, er gode og simple modeller til at implementere CSR. Bogen lider under de samme problemer som så mange andre bøger om CSR, nemlig at de modeller, der skal vise, hvordan du kan implementere CSR, forbliver på overskriftsniveau. Det bidrager ikke til at gøre CSR praktisk og håndgribeligt, og det er en skam, for det mangler i CSR-litteraturen.

Det er svært at anbefale bogen til de mere erfarne CSR-medarbejdere, som bogen også skulle henvende sig til. Muligvis kan de erfarne hente inspiration fra nogle af de mange, i øvrigt gode, eksempler på, hvordan virksomheder har lavet CSR på nogle specifikke problemer, som eksempelvis mikromejeriet Hansens Flødeis og deres arbejde med at opbygge nære relationer til deres leverandører. Men en sådan inspiration kan fås mange andre steder, eksempelvis på hjemmesider eller de utallige rapporter, der udgives om CSR. Det behøver man ikke betale 475 kroner for.

Der tages enkelte gange i bogen antrit til at tale om CSR's påvirkning på virksomhedens top- og bundlinje, men en endelig kvantificering af, hvad CSR betyder for pengekassen, føres aldrig ud i livet. Det er igen en skam, for det er også noget, der kunne være meget interessant for den erfarne CSR-medarbejder.

"Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR, lovgivning, forbrugere og medier"
Anne-Louise Thon Schur, Mette Reissmann og Maja Rosenstock
Forlaget L&R Business
252 sider, 475 kroner

Martin Lunow Hylsenberg Pedersen er CSR Konsulent hos PwC

0 Kommentarer