Nettets næste skridt

Bog: Forfatter: Forlag:

"Når nettet ændrer verden", red. Michael Juul Jensen, Michael Kirkeby Pedersen, Ane Catherine B. Talbro. Børsen, 312 sider, 349 kroner.

"Når nettet ændrer verden" er skrevet af 21 net-personligheder, der fra hver deres vinkel forsøger at finde ud af, om nettet reelt ændrer verden.

Bogen udkommer i en mærkelig mellemtid efter det store dot.com-crash. Hvor der førhen blev reddet ud over stepperne, gør de fleste nu holdt og leder efter retningen – også eksperterne føler sig nu på usikker grund.
Katrine Heron, der i en håndfuld år var redaktør for Wired, magasinet der fokuserer på de nye tendenser i samfundet, er mere i vildrede i dag end førhen: "Selv efter syv år har jeg stadig ingen bastante sandheder at byde på om journalistikkens og internettets fremtid," skriver hun. BirteWeiss skriver om nettets mulighed for at forbedre den demokratiske debat, og hun nævner, at public service på nettet måske kan leveres af andre end DR og TV2.
Seymor Papert, der er ekspert i børns indlæring, skriver, det er vigtigt at opgive skolernes stive envejs-indlæring med et fast pensum, når evnen til at navigere i netværksviden er langt vigtigere.

Nils Indahl, der underviser i netjournalistik i Norge, Sverige og Danmark, fokuserer på de nye krav til journalistikken. Nettet giver mulighed for at præsentere research-materialet for læserne, og giver læserne mulighed for at blande sig i historien med kritik og ny viden, ligesom præsentations-formerne ændres. Magter journalisterne ikke opgaven, vil den blive overtaget af designere og systemarkitekter. Den pointe er hørt før, og som journalist sidder man tilbage og ønsker sig mere viden om netop dette fags nye betingelser.

Det er mange – meget komplicerede delområder, der kræver specialviden. Dermed er tiden måske også ved at være løbet fra en bog, der giver overblik over det hele.

Bogens konklusion er, at nettet måske ikke ændrer grundværdierne i samfundet, men det giver nye værktøjer og dermed også nye spilleregler.

Læs de øvrige anmeldelser af bogen på http://www.prospektx.dk/net-antologien/

 

0 Kommentarer