Når nyheder bliver til – på DR og TV 2

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Det går godt med public service-forpligtelserne på TV2/Nyhederne og TV-avisen på DR, konkluderer forfatterne, som i to uger har fulgt og analyseret det redaktionelle arbejde på de store aftenudsendelser. Begge stationer har væsentlighed, uafhængighed og alsidighed som dominerende værdier og leverer altså godt arbejde i offentlighedens tjeneste.
Det er betryggende viden og gør op med fordommen om, at tv-nyhedsjournalistik efterhånden er præget af genbrug, overfladiskhed og underholdning. Forfatterne er dog lidt bekymrede for, om niveauet kan holdes i fremtiden.
I bogen beskriver forfatterne blandt andet, hvordan historier til aftenens flade udvælges, hvorledes en udsendelse bygges op, hvornår der bruges cases, hvorfor historier dør, og hvordan man arbejder med koncepter i forhold til definerede målgrupper. For en nyhedsreporter vil de gennemgange være selvfølgeligheder, da det jo netop er redaktionernes dagligdag, der beskrives. Men for eksempel journaliststuderende vil kunne bruge dele af bogen til at få indblik i de redaktionelle valg på de elektroniske nyheder, særligt afsnittet af Thomas Pallesen har fine eksempler på, hvordan de to tv-stationer prioriterer og ideudvikler.
På en nyhedsredaktion betyder journalistiske dagsordener, at store sager kan fylde meget i perioder. Bogen er baseret på observationer af ugerne 4 og 17 i 2007. Men uge 17 var præget af DR-strejke, og uge 4 af statsministerens kritik af DR-Dokumentaren "Den hemmelige krig", og det er klart, at det præger nyhedsdækningen ekstraordinært. Derfor kunne forfatterne for fuldstændighedens skyld have suppleret undersøgelserne med yderligere observationer af mere almindelige nyhedsdage.

"Når Nyheder bliver til på DR og TV2"
Redigeret af Hans-Henrik Holm, Flemming Svith, Kate Kartveit
Forlaget Ajour
242 sider, 298 kroner
Udkom 15. august

0 Kommentarer