Når de snakker sort

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Det er næppe en nyhed, at politikere ikke svarer på det, de bliver spurgt om. Ej heller, at journalister ikke hører efter eller stiller dumme spørgsmål. 

Om disse velkendte fænomener har journalisten Magnus Boding Hansen og retorik-professor Christian Kock skrevet en lille nyttig bog: ’De lytter ikke. Politikernes udenomssnak – spot den, stop den’ med mange eksempler fra de elektroniske medier. 

Forfatternes materiale er fint analyseret i kombination med råd til journalister generelt om at lytte og overveje, hvad de dog kunne have spurgt om. 

Christian Kock og Boding Hansen har ret: Alt for ofte, når politikere glider af på spørgsmål eller manipulerer, udebliver journalistens kritik. Udsagn bliver ikke fulgt op med afklarende eller afslørende eftertaklinger, flosklerne hænger i luften. 

I DR har journalisterne i radioens debatprogrammer udviklet en falsk kritisk spørgeform a la: Fru minister er det ikke bare, fordi du vil spare penge? Har din modpart ikke en pointe? Er du ikke ude på at score stemmer? 

Så skal det gå galt. Politikeren kan efter egne præmisser bedyre det modsatte og undgå konkrete dokumenterende ubehageligheder. 

Men selv med kendsgerningerne på bordet slipper de folkevalgte som bekendt af sted med at svare sort og lyve. 

Forfatterne anlægger en moralsk tone, som Christian Kock ofte gør i medierne, når emnet er oppe. Moral kan være på sin plads. Der er skurke i dansk politik. Men Kock og Hansen medtager i deres analyser ikke de betingelser i den politiske proces, der er forudsætningen for aktørernes adfærd. Folk med politisk ansvar/magt – om det gælder Statsministeriet eller bestyrelsen i en frimærkeklub – fungerer under virkelighedens tyranni. 

Denne betragtning gør ikke kritik af udenomssnak og løgn og journalisters svigt mindre rimelig og relevant, men den gør kravene til kritikerens indsigt større. Professor Kock er sikkert fortrolig med de vilkår, hvorunder et universitetsinstitut arbejder, og hvilke afpassede svar han med 100 procents sikkerhed ville give udadtil, hvis nogen interviewede ham om et følsomt sagsforhold på hans felt. Mere indviklet er det sådan set ikke. Læg dertil, hvor meget der står på spil i den politiske kamp. 

Den lille bog – dens dyder ufortalte og de er mange – svækkes således ved i ringe grad at overveje de svævende eller udeblevne svars baggrund. Det er den, den gode journalist må kende, før det kritiske interview har gang på jorden. Ligeledes kritikken. 

Bog: De lytter ikke. Politikernes udenomssnak – spot den, stop den

Forfatter: Christian Kock & Magnus Boding Hansen 

Forlag: Hans Reitzels Forlag

115 sider, 185 kroner

Georg Metz er skribent på Information

 

0 Kommentarer