Mindre Holberg, mere hellefisk

Bog: Forfatter: Forlag:

Er en guideartikel om at tilberede røget fisk til en konfirmationsmiddag virkelig journalistik om kultur?

ANMELDELSE. Det behøver man næppe være udtalt finkulturel for at være usikker på, men det er ikke desto mindre, hvad en ny bog om kulturjournalistik i danske dagblade argumenterer for.
De to medievidenskabsforskere kortlægger, hvordan kulturbegrebet er blevet udvidet i takt med det private forbrugs øgede betydning for vores identitet og med den globale mediekulturs fremvækst. Nu er livsstil (og dermed forbrug) altså også at betragte som kultur – og inden for det traditionelle kulturfelt er der også forskydninger, idet popkultur og kendisser fylder gradvist mere, mens scenekunsten har svært ved at komme i spalterne.
Det kan måske lyde som en forfaldsfortælling, men det er ikke forfatternes mål. Tværtimod viser deres undersøgelser, at kulturjournalistikken står stærkt. Stofområdet er sjældent på forsiden, men det er vigtigt for dagbladenes bestræbelser på at positionere sig i forhold til hinanden, og ifølge de interviewede i bogens kapitel om modtagerne virker det: Eksempelvis sælger JP abonnementer på at have en jyllandspostensk profil, og denne bunder blandt andet i kulturstoffet.
Forfatternes arbejde på vej mod konklusioner som denne er upåklageligt, og teori- og især metodeovervejelserne vil være anvendelige for medie- og kommunikationsstuderende. Men i sig selv er resultaterne ikke altid lige ophidsende. Okay, så læsere læser om de ting, der interesserer dem særligt?
Det er vel en form for luksusproblem, men teoriafsnittet er faktisk så grundigt, at en del analyseresultater fremstår som gammelt nyt, fordi de i høj grad flugter med teorierne. En anden grund til, at det er rarest at nøjes med enten den ene eller den anden halvdel af bogen, er, at sproget godt kunne have tålt mere massage. Lidt kortere sætninger havde ikke været af vejen, og der går vaneskrivning i den, når de samme vendinger gentages mere end 15 gange på 200 sider.
Det sænker læselysten, men Kristensen og Froms bog giver immervæk et grundigt indblik i det kulturjournalistiske område, som især virker relevant for studerende.

Mikkel Arre er stud. public og musikanmelder hos Undertoner og ELLE

"Kulturjournalistik – journalistik om kultur"
Nete Nørgaard Kristensen og Unni From
Samfundslitteratur
272 sider, 328 kroner

0 Kommentarer