Medierne og moderniteten

Bog: Forfatter: Forlag:

"Medierne og moderniteten – En samfundsteori om medierne",

John B. Thompson, Hans Reitzels Forlag,

336 sider, 298 kroner.

 

Bogen er en analytisk rejse fra bogtrykkerkunstens oprindelse i 1400-tallet til det moderne elektroniske kommunikationssamfund.

Sociologen John B. Thompson sætter fokus på mediernes og medietypernes betydning for samfundets sociale og politiske udvikling. Den primære vægt ligger på den revolution, de elektroniske medier har medført, og de konsekvenser, vi stadig har til gode.

Som det væsentligste træk ved moderne elektronisk kommunikation fremhæves manglen på samtidighed – at intet længere forudsætter, at aktørerne er tilstede samme tid og samme sted.

Bogen byder på adskillige øjenåbnende perspektiver på den samtid, vi tror, vi kender så godt. Tilgangen er akademisk og grundig, men stilen er forfriskende og læseværdig. Thompson afrunder bogen med et særskilt etisk kapitel, hvor han maner til varsomhed og omtanke i omgangen med og forbruget af medierne.

Undervejs hentes inspiration og modspil fra diverse filosoffers, politologers og sociologers medieteorier. Diskussionen med Habermas' kommunikationsteorier vies dog en særlig opmærksomhed.

 

 

0 Kommentarer