Manifest for fællesskabet

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Oprør for fremtiden

Forfatter: Lisbeth Bech Poulsen & Peter Westermann

Forlag: Gyldendal (335 sider, 250 kroner)

Anmelder: Ulla Bechsgaard, journalist, ledelsesskribent og -konsulent

Med stærk inspiration fra Niels I. Meyer med fleres ’Oprør fra Midten’, som skabte voldsom diskussion, da den udkom i 1978, har to SF’ere, folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen og regionsrådsmedlem Peter Westermann, skrevet en vedkommende og læseværdig debatbog – et manifest for frihed og fællesskab.

De to SF’eres analyse af de udfordringer, vi står i lige nu, bringer ikke noget nyt. Vi ved, at den fjerde industrielle revolution er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet, og at uligheden i samfundet vokser.

Vi er også udmærket klar over, at få, ekstremt magtfulde monopoler sætter sig på vores digitale infrastruktur med en kapitalkoncentration, vi ikke har set før. Dér, hvor de to forfattere bidrager med noget nyt og væsentligt, er deres dedikerede insisteren på, at teknologien har enorme potentialer til at sætte os fri. Vi skal ikke acceptere selv at være monopolernes handelsvare, argumenterer de.

Vi som enkeltindivider og som en del af fagbevægelsen skal i stedet midt i denne tech-tid tænke tilbage på fagbevægelsens, andelsbevægelsens og folkehøjskolernes betydning for vores samfunds udvikling; og så skal vi finde de forandringskræfter frem igen og bruge dem til gavn for fællesskabet.

Robotter og anden teknologi kan frisætte os som mennesker og give os tid til at involvere os i demokratiet og fællesskabet, mener Bech Poulsen og Westermann.

Fagbevægelsen har gennem tiden sørget for højere lønninger, bedre arbejdsforhold, kortere arbejdstid, mindre hårdt arbejde og ret til ferie og barselsorlov. Sejrene har været mulige, fordi lønarbejdere havde fælles interesse i at skabe bedre forhold. Kan fagbevægelsen gøre det samme i den næste industrielle revolution? Hvordan organiserer man folk på et fragmenteret arbejdsmarked, hvor der er færre job og dermed hårdere konkurrence?

De to SF’ere mener ikke, at fagbevægelsen er klar til udfordringen:

”Var man klar, greb man den strategiske mulighed, der ligger i platformsøkonomiens disruption af arbejdsgiverrollen. Platformene gør det muligt at forbinde den udførende arbejdskraft direkte med kunden, uden om et firma og en chef, der leder og fordeler arbejdet. Dermed kan arbejdsgiverrollen blive overflødig, hvis de, der udfører opgaverne, tager den på sig. Men det kan også risikere at blive en underskov af sort arbejde og social dumping,” skriver de og opfordrer fagbevægelsen til at bruge sine økonomiske muskler til at forsøge at udvikle solidariske alternativer til undergravende plaforms-apps som Uber og HappyHelper.

Forfatterne har leveret et godt diskussionsoplæg og deres overordnede mål om at skabe forpligtende fællesskaber og styrke demokratiet er sympatisk; men deres 10 budskaber i manifestet blandt andet om mere fri tid, basisindkomst til alle og økonomisk demokrati bliver ikke leveret skarpt nok. Der er absolut plads til, at mange kan involvere sig i diskussionerne og være med til at skærpe budskaberne!

0 Kommentarer