Magtens sprog

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Vi får indblik i retoriske greb og virkemidler, som syv topledere har lært sig og forfinet over årene, hvad enten de udfolder sig i det private, offentlige eller politiske rum. Og det lykkes forfatterne at få dem til at åbne sig uden at blotte sig, og netop deri ligger meget af hemmeligheden.

Ledelse kan i princippet koges ned til enten at true eller lokke. På vore breddegrader er der tradition for sidstnævnte, når andre skal formås til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Det foregår ved at motivere, inspirere, udfordre, endda insistere. Grænserne mellem gulerod og stok er flydende, og det hele er faktisk komplekst. Hvordan kommunikeres for eksempel fyringer?
Forfatterne får fint formidlet topledernes indsigt og overvejelser. Samtidig når de frem til gode pointer i analyserne af taler og interviews med mere. Interessant er det, om end det stritter i alle retninger. Der er ikke nogen opskrift på retorisk succes, bortset fra måske: Vær enkel, ærlig og ligefrem!
Det er vigtigt at knytte retorikken til sin person. Sjælen skal med. Ellers klinger det hult, og omverdenens gehør over for falskhed må ikke undervurderes. Vær derfor den, du er, men skærp dig selv. Meget kan læres. Og det her er en lærebog, der reformulerer Descartes: Jeg kommunikerer, altså er jeg.
Forfatterne erklærer i starten, at de ikke er ude i et klassisk journalistisk kritisk ærinde. Slet ikke. De bruger den anerkendende tilgang, hvor vi lærer af det, der går godt og kopierer det, frem for at dyrke fejlfinderiet. Fint nok, det er ikke journalistik, men kommunikation, og hvad deraf følger.
Samme forfattere er lige lovlig venlige over for deres interviewofre. De lever jo af at sælge kommunikativ bistand, og man aner, at de gerne vil hjælpe vigtige personligheder på vej. Kunsten er at lede top-down, hvor det opfattes som bottom-up. Det handler også om at kunne lytte og ville dialog. Eller i det mindste om at lade som om.
Alt i alt en god bog. Sidst gives en opsummering, der er tjeklister og råd om timing, pausens betydning, stemmeføring, kropssprog og meget mere. For retorikstuderende et must, for andre dødelige kommunikatører en kilde til indsigt.

 

Sagt fra toppen – Inspiration til retorisk lederskab

Anne Katrine Lund og Pernille Steensbech Lemée

Gyldendal Business

168 sider, 300 kroner

Michael Diepeveen er kommunikationschef i Skolelederforeningen

0 Kommentarer