Lyn-rundtur i erhvervspressens verden

Bog: Forfatter: Forlag:

Anmeldelse af Poul Funder Larsen og Xueling Lin: Nyheder til salg – den globale revolution i finanspressen.

En solbeskinnet sommermorgen lægger et krydstogtsskib til ved Langelinie i København. Ned ad landgangsbroen kommer de amerikanske turister. Dagen igennem bliver de fragtet rundt i hovedstaden. Forbi Den Lille Havfrue, Amalienborg, Tivoli og måske et par andre seværdigheder. Om aftenen sejler de videre. Har de lært Danmark at kende? Måske. Men nogen dybere forståelse af landet har de næppe fået.

Sådan en oplevelse er »Nyheder til salg«.

Bogen er en fin og letlæst introduktion til en række danske og internationale erhvervsmedier.

Erhvervsjournalisterne Poul Funder Larsen og Xueling Lin, som hver især har arbejdet i en årrække på internationale erhvervsmedier, guider hyggeligt gennem en række af de største udfordringer og væsentligste udviklingstræk for erhvervsmedierne. De byder på en præsentation af forbruger tendenser og teknologiske drivkræfter. I deres rundvisning kommer forfatterne desuden omkring emner som murens fald, finansmarkedernes gennemsigtighed, globalisering, internettet, weblogs, RSS-feeds og injurielovgivning.

Men netop de mange emner betyder, at deres sightseeing gennem erhvervspressens verden til tider virker sniksnakkende. Som om vi skal skynde os videre til næste emne for at få det hele med.

En endags-rundtur i København har sin berettigelse for turister, der gerne vil introduceres hurtigt til Danmark. Tilsvarende med denne bog. Den bør finde sit publikum blandt folk udstyret med ringe viden om og stor interesse for erhvervspressen. På bogens bagside fremgår det, at målgruppen er tænkt lidt bredere:

»Til erhvervslivet samt journalister og kommunikationsfolk, men også til læsere, der simpelthen er interesserede i at komme bag kulisserne og møde de magtfulde mennesker og virksomheder, der definerer, hvad vi ser og læser hver dag.«

Ansatte i erhvervspressen – som denne anmelder – vil dog ikke blive tilstrækkeligt udfordret af bogen. Man skal ikke forvente at finde originale iagttagelser eller ny dokumentation.

Det er ekstra ærgerligt, når forfatterne har gjort et stort arbejde med at opsøge og interviewe såvel indenlandske som fremtrædende udenlandske redaktører og journalister fra eksempelvis Wall Street Journal, MarketWatch, Financial Times, New York Times, CNN og Bloomberg. I interviewene er der enkelte interessante passager, hvor redaktører perspektiverer erhvervsmediernes udvikling og fortæller, hvad de forventer sig af fremtiden. Desværre kommer der for lidt nyt ud af de mange interview. Hovedparten af svarene er almindeligheder – og må også være det for de to forfattere.

I sin helhed er bogen ujævnt redigeret. Hvad er eksempelvis idéen med at spørge om, hvorfor Financial Times' tidligere korrespondent i Norden selv tror, at han stadig er et kendt navn her i landet? Og hvorfor er det, at vi efter et afsnit om weblogs skal læse gode råd til, hvordan pr-medarbejdere skal forholde sig til erhvervsjournalister? Den slags bidrager til bogens småsludrende udtryk.

Med titlen »Nyheder til salg« skaber forfatterne forventninger om, at de ikke blot vil forklare, hvorfor finansmedierne er populære som aldrig før – de vil også indkredse succesens bagsider. Men også her opstår sightseeing-problemet. Selv om bogen berører væsentlige emner som skismaet mellem kommercielle og publicistiske hensyn, pres fra magthaverne samt virksomhedernes medie-mobilisering med hære af kommunikationsmedarbejdere, så remses problemerne kun lige op. Så skal vi igen videre til nye emner.

Et afsnit om medieudviklingen i Rusland skal fremhæves. Det fungerer godt, blandt andet fordi forfatterne træder mere i karakter. Modsat andre passager i bogen, hvor de gemmer sig bag andres udsagn, selv når disse er banale. I afsnittet om Rusland er forfatterne mere konkluderende. Den form for rundvisning kunne turisten i erhvervspressens verden have brugt mere af.

Poul Funder Larsen og Xueling Lin: »Nyheder til salg – den globale revolution i finanspressen«, Børsens Forlag, 256 sider, 299 kroner.

 

0 Kommentarer