Lille bog om store problemer

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Forfattere: Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks

Udgiver: Informations Forlag (86 sider, 50 kroner)

Anmelder: Mikkel Arre, digital redaktør, Djøfbladet

Det er et kolossalt problemfelt, medieforsker Camilla Mehlsen og filosofiprofessor Vincent F. Hendricks har fået klemt ind i deres ganske lille nye bog.

På 80 små sider forsøger de at besvare titlens store spørgsmål: ‘Hvordan bliver vi digitalt dannede?’

Det er en opgave, der ikke blot kræver overvejelser om, hvad dannelse og normer er, men tilmed kompliceres af, at forfatterne inddrager en endog meget bred vifte af digitale fænomener, der presser os som individer og samfund.

Krænkende billeddelinger, digital afhængighed, fake news og digitale medieplatformes etisk tvivlsomme forretningsmodeller er blot nogle af de problemer i det digitaliserede liv, som bogen udpeger. Og fordi de er så forholdsvis forskellige fra hinanden, ender løsningerne nemt med at blive meget overordnede og omfattende, hvis de skal kunne dække det hele.

Det er selvfølgelig urimeligt at forvente, at en tynd bog i lommeformat skal udstikke en køreplan med konkrete løsningsforslag i prioriteret rækkefølge. Ikke desto mindre er den tredjedel af bogen, hvor forfatterne prøver at leve op til titlen, den mindst overbevisende.

Forfatterne opsummerer eksempelvis, at digital dannelse forudsætter, at ”vi får blik for opmærksomhedsøkonomien, informationsmarkedets strukturer, mekanismer, normer og gruppedynamikker, lovgivning og jura, som individet er en del af digitalt”.

Det virker bestemt plausibelt – men der er så mange led, at det er svært at vide, hvor man skal begynde.

Når bogen alligevel kan være værd at bruge tid på, er det, fordi Mehlsen og Hendricks giver et godt, kompakt overblik over de mangeartede udfordringer, den digitale tidsalder har stillet os over for. På den måde kan ’Hvordan bliver vi digitalt dannede?’ fungere som en idébank for journalister, kommunikatører og også gerne medieordførere: Her er en masse ting, vi bør stille kritiske spørgsmål til – hvad enten det så er grænseoverskridende adfærd på nettet, tech-firmaernes ”kommercielle totalitarisme” eller det faktum, at vi selv og vores medier opretholder netop disse firmaers dominans ved tjenstvilligt at fodre dem med vores indhold og data.

0 Kommentarer