Less is more

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Hjemmesiden er død, lyder et af tidens mantraer. Det, vi læser på nettet, finder vi i dag som regel via Facebook, Twitter og Google – ikke ved at tjekke ind på et nyhedssite og lade os lokke af smørrebrødssedlens mange gode tilbud.

Men selv om mangt et gravskrift er skrevet over hjemmesiderne de senere år, er de jo ikke forsvundet – og vi har endnu til gode at se et funktionsdygtigt website uden en indeksside. Spørgsmålet er så, hvilke formål denne side skal tjene. Her synes identitet og branding at være oplagte svar. Den moderne hjemmesides hovedopgave er ikke at skabe overblik, men snarere at give brugeren en idé om produktets stil og tone. Hjemmesiden kommer således til at minde om et bogomslag eller en filmplakat, der kun antyder indholdets mangfoldighed.

Sådan tænkes der mange steder lige nu, og vi ser alverdens hjemmesider ændre udseende i mere og mere minimalistisk retning. Et markant eksempel er The Atlantic, det 158 år gamle amerikanske magasin, hvis vellykkede fokusskift fra printbaseret til digital produktion har vundet international opmærksomhed. Ikke mindst fordi de digitale udgaver nu står for den altovervejende del af magasinets annonceindtægter.

I april kom så et gennemgribende redesign af theatlantic.com. Den mest iøjnefaldende ændring er forsidens radikale forenkling, som samtidig retter sig mod de mange brugere, der læser magasinet på smartphone eller tablet. Små skærme lægger op til simple løsninger … en logik, som The Atlantic har taget den fulde konsekvens af. 

Det ny design er responsivt, og ved skærmbredder over 700 pixels afløses navigationsbåndet af en halvtransparent sort boks, der giver siden umiskendelig karakter, men som ikke altid spiller lige lydefrit sammen med det bærende foto. Uanset skærmstørrelse indeholder navigationsmiljøet blot tre funktioner foruden logoet: SUBSCRIBE (10 årlige numre i trykt og digital udgave) og SEARCH samt en drop down-menu, der giver adgang til alle sitets goodies, herunder en særdeles indbydende videoafdeling.

Sitets trofaste brugere mukkede i starten over, at det var blevet umuligt at danne sig et nyhedsoverblik. Eftersom førnævnte menu både indeholder et punkt, der hedder ”Latest”, og et andet, der hedder ”Most popular”, kan man håbe, at det primært er et spørgsmål om tilvænning.

Det hele ser gennemført lækkert ud, også på grund af det ny designs smukke og funktionelle typografi – baseret på den elegante barokantikva Lyon, der ligesom i den trykte udgave anvendes både til rubrikker og brødtekst. De store fotos går lidt ud over sitets loadtider, men det er glemt, så snart man er kommet i gang med at læse en af de fremragende artikler.

Som vel at mærke er gratis. The Atlantic har gjort mange ting anderledes end flertallet af konkurrenterne, men allervigtigst er nok, at man i 2008 valgte at fjerne sitets betalingsmur. Når man seks år senere kan fremvise et regnskab, hvor indtjeningen på digitale annoncer overstiger 100 millioner kroner, ligner det jo en klog beslutning.

Site: The Atlantic

Anmelder: Ole Munk, designkonsulent og grafisk formgiver, ekstern lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

 

 

0 Kommentarer