Kunsten at kommunikere om kommunikationen

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. ”Man skal lære, så længe man har elever”, er et bonmot jeg har arvet fra min lærer-mor og hele hendes jyske familie af lærere i generationer. Det med at undervise lader til at være et kald, der går i arv, og måske derfor troede jeg da egentlig også, at jeg sådan lidt by heart havde meget godt styr på dét der med undervisning, herunder hurtigt, præcist og klart at få ridset for eksempel dagsprogrammer eller opgaver op for mine kursister (særligt eftersom jeg også har efteruddannet mig udi blandet andet voksenundervisning og didaktik og derfor mener at have de autoriserede redskaber).

Alligevel står jeg ofte tilbage med en følelse af at have givet, hvad der for mig opleves som en krystalklar instruktion, og så på trods heraf at blive mødt af sytten måbende spørgsmålstegn, fordi en given besked alligevel viser sig at være om ikke sort, så i hvert fald halvsnusket snak for mine stakkels kursister. Men, kære underviserkolleger og alle andre kommunikatører i en hvilken som helst branche og i en hvilken som helst sammenhæng: Der er hjælp at hente, den er nem at få, og den fylder kun sølle 130 sider: ’Styr(k) kommunikationen med metakommunikative redskaber’ af Katrine Bülow og Kirstine Fabricius er den letfordøjelige, men absolut tungtvejende guide til metakommunikationens lyksaligheder, som alle, der træder uden for deres hoveddør og risikerer at komme i snak med andre, bør have i inderlommen eller endnu bedre, læst.

Bogen i sig selv er et stykke udsøgt metakommunikation og et eksempel til efterfølgelse for alle, der ønsker at kommunikere tydeligt, umisforståeligt, klart og konstruktivt til eller med deres læsere, lyttere, tilhørere, kolleger, børn, venner, forældre eller partnere. For én ting er at kunne (eller forsøge at) formulere sig klart og præcist. Noget andet er at være i stand til bevidst at kunne delagtiggøre de mennesker, man ønsker at kommunikere med, i, hvad præcis de kan forvente sig af ens tale- eller skrivestrøm.

Havde jeg således brugt metakommunikation i denne anmeldelse, skulle min sludrende indledning nok have lydt mere i retning af: I det følgende vil jeg gøre rede for, hvorfor jeg mener, at bogen ’Styr(k) kommunikationen’ er en letlæst og praktisk anvendelig bog for alle, der ønsker at kommunikere klart, tydeligt og umisforståeligt. Først vil jeg komme med et lille eksempel fra min egen praksis på, hvilke problemer der kan opstå, hvis man ikke er bevidst om brugen af metakommunikation, og herefter vil jeg udpege de mange relationer, hvori metakommunikation kan vise sig nyttig. Afslutningsvis vil jeg forsøge selv at give et eksempel på metakommunikation.        

Smart, ikke sandt? 

Styr(k) kommunikationen 
– med metakommunikative redskaber
Katrine Bülow og Kirstine Fabricius
Samfundslitteratur
137 sider, 148 kroner

Anmelder: Julie Asmussen, grafisk designer, pr-medarbejder og underviser

 

 

0 Kommentarer