Kreativitetskommunikation eller strategi

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Hvis man ligesom jeg troede, at bogen "Kreativitetskommunikation" af Ditte Nielsen og Pernille Basballe handler om, hvordan man bedst kommunikerer omkring kreativitet, bliver man desværre skuffet. Der er ingen konkrete anvisninger eller analyser af, hvordan man kommunikerer, når man har med kreativitet at gøre.
Hvis man til gengæld læser linjen under overskriften, hvor der står "- et strategisk innovationsværktøj", og læser bogen for dens anvisninger til, hvordan man laver en strategi for, hvordan en virksomhed kan blive mere kreativ, så er der tale om en særdeles velstruktureret og brugbar bog.
Forfatterne beskriver overskueligt og velargumenteret, hvordan man kan gøre virksomheder mere kreative og kreative virksomheder mere effektive. Til det formål har de udviklet det, de kalder et kreativitetskommunikationsværktøj, men som jeg mener burde have heddet et kreativitetsstrategiværktøj. Værktøjet består af 5 trin:
1. Erkendelse af behovet for kreativitet
2. Udvikling af en strategi for kreativitet
3. Implementering af strategien for kreativitet
4. Systematisering af kreativitetskommunikation
5. Måling af kreativitetskommunikation (eller af kreativitetsstrategien)
På baggrund af både klassikere og den nyeste forskning inden for området udfoldes hvert af de fem trin afsluttende med konkrete anvisninger til implementeringen, så metoden er lige til at gå til.
Bogen indeholder desuden interviews med centrale skikkelser hos Hummel, Danisco, Coloplast og Vestas, som der er rigtig meget at lære af. Der er ingen tvivl om, at disse interviewpersoner kan noget omkring kreativitetskommunikation. Det ville derfor have været spændende, hvis forfatterne havde analyseret, hvordan de fire helt konkret kommunikerer med medarbejdere omkring deres kreative arbejde. Hvad siger de, når de giver feedback? Hvad taler de om, og hvad taler de ikke om? Hvilke ord bruger de, når de vil motivere? Hvordan udtrykker de sig, når de sætter rammerne for innovationen, og når de afviser medarbejdernes ideer?
Det er i de konkrete situationer, hvor nye ideer opfanges og udvikles, at virksomhedens kreativitet står sin prøve, og der er stadig meget, vi ikke forstår omkring, hvordan kommunikation påvirker denne proces. Denne bog gør os ikke klogere. Til gengæld kan den anbefales til alle, der vil vide mere om, hvordan man kan udvikle en kreativitetsstrategi og implementere den.

"Kreativitetskommunikation"
Ditte Nielsen og Pernille Basballe
Hans Reitzels Forlag
232 sider, 249 kroner

0 Kommentarer