Kompleks øjenåbner

Bog: Forfatter: Forlag:

Hvis min chef vidste, hvor ofte jeg har været på Twitter, hentet kaffe og sludret med praktikanten, mens jeg har prøvet at komme i gang med denne anmeldelse, ville han nok mene, jeg spildte min tid.
Men det, jeg reelt set har gjort, er at give min hjerne tid til at sortere de mange nye informationer, bogen har givet mig, så jeg kan formidle dem. Jeg har med andre ord givet min hjerne fri, så den kunne gå fra at være i "kaos" til at få et "aha-øjeblik". Det er i al fald, hvad denne nye bog om journalistisk kreativitet forklarer.

Astrid Gynnild har sat sig for at kortlægge den kreative proces fra idé til endelig præsentation: Hvilke faser består den af, og hvad driver den? Efter interviews med hundredvis af journalister har hun udarbejdet en teori om, at nøglen til den journalistiske kreativitet er et begreb kaldet "skabende vekslen": Det er takket være evnen til at veksle hurtigt mellem forskellige idéer, projekter og roller på redaktionen, at journalister bliver i stand til at være kreative under pres. De mange skift obstruerer ikke arbejdet med den enkelte idé, men sørger derimod for, at de forskellige idéer krydsbefrugter hinanden.

Beskrevet således kan bogen lyde som et zappermanifest, men det er ikke tilfældet. Tværtimod cirkler Gynnild om, at det har stor betydning for den journalistiske kreativitet i nuet, at journalisten har klare mål for, hvad hun vil med sin karriere som helhed. Denne kobling af mikro- og makroniveau er besnærende, men også noget af det svære ved bogen. For mens Gynnild er dygtig til at sætte ord på tilstande og faser (det bliver til 93 nye begrebsdefinitioner undervejs), som vi normalt savner ord for og derfor har vanskeligt ved at tale om, bliver nogle af sammenhængene mellem den konkrete kreative proces og de store linjer temmelig komplekse.

Det her er altså ikke det ultimative opslagsværk om, hvordan man får idéer her og nu. "Kreativ under press" er derimod brugbar, hvis man gerne vil et niveau dybere og have indblik i, hvor afhængig éns kreativitet er af, at man hele tiden veksler mellem forskellige former for motivation, jobroller og samarbejdsformer. Og af, at man nogle gange melder sig ud, så hjernen får tid til at skabe orden i kaos.

Mikkel Arre er redaktionssekretær på fagbladet Journalisten.

"Kreativ under press"
Astrid Gynnild
IJ Forlaget
200 sider, 298 norske kroner

0 Kommentarer