Klogt behøver ikke være kedeligt

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Når en ekspert skal formidle sin faglige viden til en bred målgruppe, går det af og til rivravruskende galt. Eksperten har nemlig en tendens til at formode, at hans eller hendes fagområde helt automatisk er interessant for alle andre mennesker. Men det er det ikke nødvendigvis, og den faglige formidler kommer nemt til at sidde alene i sit elfenbenstårn og råbe noget, som ingen gider lytte til. Derfor bliver man nødt til at ændre sin tankegang fra: Hvad er det for nogle informationer, jeg ønsker at videregive? til: Hvilke spørgsmål vil jeg gerne have, at mit publikum stiller sig selv?

Men det er svært at finde en balance mellem faglighed og formidling. Måske især fordi angsten for det populære lurer. Som Jan Felland skriver i ’Kom ud over rampen’: ”Eksperterne mener typisk, at der er grænser for, i hvor høj grad faglig viden kan populariseres uden at fremstå useriøs. Respekten for det faglige indhold kan være vigtigere end respekten for de brugere, der ønsker at forstå emnet.”

Derfor har Jan Felland lavet sin helt egen kommunikationsmodel (ja, endnu en …), som man kan arbejde efter til daglig, når man skal formidle fagligt – uanset om man skal tilrettelægge et par foredrag, lave en pjece eller et større strategisk initiativ. 

Hans model, AMAARR-modellen, hvilket står for attention, motivation, action, assimilation, reaction, relation, tager – hvilket han mener, at enhver model til effektiv faglig formidling må gøre – udgangspunkt i brugerens oplevelse af formidlingen og skitserer således de mentale faser, som en bruger typisk gennemgår.

Hvis den faglige formidling skal være effektiv, er det ikke tilstrækkeligt blot at informere. Budskabet skal også forklares og anskueliggøres, for eksempel ved hjælp af identifikation eller visuelle formidlingsformer. Og begge dele benytter Jan Felland sig flittigt af i sin egen bog, som med sine genkendelige cases, tjeklister, fremhævede resumeer, indbydende farver og lækre layout kommer med et kvalificeret bud på, hvordan en lærebog, der signalerer mere lyst end bør, kunne se ud.

’Kom ud over rampen’ har valgt at fokusere på brugerens oplevelse af formidlingen. Derfor indeholder den ikke nogen køreplan og skitserer ikke, hvilken kronologisk arbejdsproces man selv som afsender skal have for at skabe den ønskede brugeroplevelse. Det stiller pænt store krav til den faglige formidlers forhåndskendskab til kommunikation – i mange tilfælde utvivlsomt desværre for store. 

Kom ud over rampen. 
Effektiv formidling, content marketing og kommunikation
Jan Felland 
Samfundslitteratur 
210 sider, 248 kroner

Lotte Kirkeby Hansen er freelancejournalist

0 Kommentarer