Klichéstop

Bog: Forfatter: Forlag:

Sproget er fundamentalt set forskelle i aktion, men der er ikke frit slag. Hvis vi alle opfandt vores eget helt klichéløse sprog, kunne vi ikke forstå hinanden. At undgå klichéer er derfor et spørgsmål om at finde en tilfredsstillende grænse.

Dertil kan Helle Bønløkkes lille, tynde tankestreg af en bog være en god hjælper. For "Smid klichésproget ud' er først og fremmest en let læst håndbog, der opvakt løfter en pegefinger i forhold til fristelsen til at falde for den nemme og forræderiske kliché: Gør det ikke! Find noget bedre eller stærkere!

Med henvisning til professor i dansk sprog Erik Hansen når Bønløkke frem til en pragmatisk definition af klichéen: "Det er noget, der er set et utal af gange før, og som plagierer noget oprindeligt originalt". Og herefter følger kapitel for kapitel en gennemgang af klichéens hærgen i de trykte medier, i de trykte mediers rubrikker, i tv-nyhederne, i jobannoncer samt i reklame- og marketingsproget.

Der er mange fine eksempler og iagttagelser til skræk og advarsel – jeg mener: til opskræmthed og varsko – for den stakkels flovseudsatte skribent, og allerede i sit forord gør forfatteren opmærksom på sin mission, nemlig at fjerne klichéerne, men kun "for at give plads til mere af skribenternes eget, levende sprog."
Det er en målsætning, der kun kan bifaldes, men det er samtidig værd at gøre opmærksom på, at den enkelte skribent i dagens medievirkelighed meget vel kan være oppe mod arbejdsforhold, som kan gøre det til en umulighed at indfri de prisværdige intentioner.

Endelig afsluttes bogen med et praktisk stykke værktøj, en alfabetisk liste over klichéer og faste vendinger. Der er mange kedelige bud, men måske også nogle tvivlsomme, for eksempel "gæste", "kort sagt" og "talrige".

Anders Rou Jensen er journalist og forfatter.

"Smid klichésproget ud – og få plads til dit eget"
Af Helle Bønløkke
Forlaget Ajour
84 sider, 165 kroner

0 Kommentarer