Kend din kommunikation

Bog: Forfatter: Forlag:

Der var engang, hvor det var alt nok at være den fremmeste blandt sine faglige ligemænd, hvis man gerne ville frem i verden. Men den går ikke længere.

ANMELDELSE. Idealmedarbejderen er i dag, blandt meget andet vel at mærke, en såkaldt super-connector, der skal kunne inspirere og sælge sig selv og sine ideer. Her kommer den dygtige introverte medarbejder til kort. Mens den, der kan, tør og ved at servere sit budskab uden at træde sine kolleger (alt for meget) over tæerne, har forkortet sin vej til succes og efter al sandsynlighed får en lettere gang på den professionelle jord. Derfor er der al mulig grund til at læse Birgitte Sallys Personlig kommunikation. 6 trin til god dialog på arbejdspladsen – ikke mindst hvis man som undertegnede kun med det yderste af neglene fik hevet sig op i den kategori, der hedder 'kan sagtens forbedre dine klare og konstruktive udmeldinger' i bogens indledende test.
Bogens overordnede budskab er, at vi i arbejdslivet skal stræbe mod den assertive kommunikation. Det vil sige den direkte, åbne og ærlige kommunikation, der ikke kun fokuserer på afsenderen og hans eller hendes budskab, men også har øje for modtagerens holdninger og behov. Den type kommunikation kan desværre ikke sættes på nogen strategisk formel, men kræver et stykke personligt udviklingsarbejde i 'kend dig selv'-kategorien, og det kan man næppe nå på 260 lækkert layoutede sider. Men Birgitte Sallys store fortjeneste er, at hun ikke forsøger at levere quick fixes, men i stedet at gøre læseren bevidst om de kommunikationsvaner og -uvaner, man som moderne medarbejder med fordel kan arkivere lodret eller arbejde videre med.
Personlig kommunikation er über-pædagogisk opbygget, og det tangerer sine steder det redundante, i hvert fald hvis man vælger at læse bogen i en bevægelse. Men sådan er den næppe heller tænkt. Der fordres en del tankevirksomhed mellem kapitlerne, der indeholder tests, tjeklister og tankevækkende spørgsmål samt illustrative cases, og derfor udmærker den sig måske bedst som opslagsværk. Læseren bør i hvert fald indstille sig på at arbejde med for at blive bevidst om sin kommunikative ageren – og ikke mindst for at kunne ændre den – og det tager meget længere tid, end det tager at læse en bog. Birgitte Sally er da heller ikke bleg for at indrømme, at det svære ligger i at få forankret og implementeret den nye læring i hverdagen. Men hun argumenterer overbevisende og veldokumenteret for, at det er pinedød nødvendigt at gøre forsøget.

Personlig kommunikation. 6 trin til god dialog på arbejdspladsen
Birgitte Sally
Gyldendal Business
260 sider, 300 kroner

Lotte Kirkeby Hansen er freelancejournalist

0 Kommentarer