Kan kommunikatører redde verden?

Bog: Forfatter: Forlag:

Dette er en kedeligt krævende bog.

Sådan står der et sted i "Bæredygtig kommunikation", og det er bestemt ikke usandt. For bogens mission er at gøre kommunikatører til frontløbere i verdens frelse.

I bogen argumenterer forfatterne for, hvorfor det netop er virksomheders kommunikationsfolk, der skal gøre virksomheden grøn, glad og global bevidst – i bæredygtighedens navn. Præmisserne for bogen er, at 1) kommunikatører bør gå forrest i virksomhedernes etiske forretningsdrivelse 2) at virksomheder i fremtiden over en bred kam vil bekende sig til bæredygtig virksomhed, som vi kender den fra Max Havelaar.

Jeg tror, mange kommunikatører vil stå af på mindst én af præmisserne. Både fordi kommunikatører stadig kæmper med at bevise deres værd over for andre faggrupper, og fordi mange virksomheder ikke behøver at være bæredygtige for at tjene penge. Og så virker hele tanken om bæredygtighed i kommunikation lidt for præget af højkonjunktur og det mentale overskud, der fulgte med.

Som professionel kommunikatør vil man elske eller hade denne bog. Man vil elske den, fordi den sætter kommunikationsfagets udøvere helt frem i organisationens førerfelt, hvad angår beslutningskompetence, drive og overblik, og giver selvforståelsen et boost. Til gengæld vil man hade bogen, fordi dens visioner på udøvernes og virksomhedernes vegne på mange måder er helt urealistiske for de fleste virksomheder.

Når det så er sagt, er "Bæredygtig kommunikation" en udmærket og provokerende debatbog, som kommunikatører kan bruge til inspiration og som udgangspunkt for dialog indbyrdes eller med ledelsen, og som præsenterer lettilgængelige redskaber for selvanalyse. Den opstiller en banal vision om, hvordan kommunikatører skal arbejde professionelt og etisk korrekt, og der argumenteres endda for et kontroversielt kommunikationsløfte, hvor vi alle skal stå til regnskab for vores arbejde til mindste detalje.

Flere steder kammer bogen over i selvfølgeligheder og urealistiske forventninger til kommunikatørerne, men det ændrer ikke på, at især nyuddannede kommunikatører og CSR-tilhængere kan finde bogen interessant.

Troels Johannesen er kommunikationskonsulent i Dansk Journalistforbund

"Bæredygtig kommunikation"
Karin M. Laljani og Lars Ludvigsen
Gyldendal Business
224 sider, 300 kroner

0 Kommentarer