Journalistikkens vilkår på fagbladene

Bog: Forfatter: Forlag:

 

Yvonne Schantz:
"Tag os på ordet. Journalistikkens
vilkår på fagbladene."
Forlaget Ajour, 2002.
Pris 168 kroner

"De faglige organisationer er blandt de største bladudgivere i landet. De ejer en tredjedel af de etablerede fagblade og forvalter millionindtægter. Bladene har udviklet sig fra meddelelsesblade fra bestyrelsen til professionelle medier."
Sådan skriver Yvonne Schantz i indledningen til sin bog, "Tag os på ordet", om journalistikkens vilkår på fagbladene. Og hun fortsætter: "Det stiller krav til både redaktionerne og bestyrelserne. De skal tage fat i dialogen og lægge en visionær mediestrategi med redaktionel uafhængighed inden for klart formulerede rammer. På den måde kan bladene blive et offensivt våben i organisationernes kamp for at øge troværdigheden, generobre den politiske indflydelse i samfundet og fastholde medlemmerne."
Yvonne Schantz opfordrer specielt LO og LO-forbundene til at glemme de store, dyre og virkningsløse image-kampagner og i stedet for poste pengene i deres respektive fagblade. Dermed kan de komme i dialog med medlemmerne og få mulighed for at påvirke samfundsdebatten. Komme på omgangshøjde med tiden, samfundet og medlemmernes behov.
Bogen giver et historisk rids over fagbladenes udvikling: Det første egentlige fagblad, "Typograf-Tidende", udgives for første gang i februar 1874. I 1950 relancerede skrædderne og textilarbejderne "Stof og saks" som et alsidigt, aktuelt og underholdende fagblad – og revolutionerede dermed fagbladsgenren. De fleste fagblade får ansatte eller fast tilknyttede journalister op igennem 70erne og 80erne.
I dag udgives der cirka 330 større fagblade i Danmark med et oplag på tilsammen 5,5 millioner.
Journalistikkens vilkår har hidtil været bestemt af, hvor stort et råderum og redaktionel frihed udgiveren ville give redaktionen. Fremover vil økonomien formentlig få en væsentlig rolle. Stillings-annoncerne har hidtil givet stadigt stigende indtægter, og kroner på bundlinjen gav frihed på tekstlinjen. Denne udvikling er stoppet. Det har allerede betydet nedskæringer og fyringer. Yvonne Schantz forudser, at det også vil få betydning for det redaktionelle råderum.
Og mere får vi ikke for den 25-øre. Med sine 88 sider foruden appendix, litteraturliste mv. er det en meget kortfattet bog. Den er beregnet for den hurtige indsigt. Og den er beriget med et væld af aktuelle og relevante eksempler.

* Hans Jørgen Dybro, faglig sekretær i Dansk Journalistforbund

 

0 Kommentarer