Ingen selvhjælpsbog

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Men hvis du er leder, tillidsvalgt, HR-ansvarlig eller på anden måde arbejder med mennesker, og hvis du kun har tid til at læse én bog om stress, så vil jeg anbefale at starte her. Bogen er lidt nørdet indimellem, men der kræves ikke lægefaglig baggrund for at forstå budskaberne. For en stressnørd som mig, der hver dag beskæftiger mig med rådgivning, stress og arbejdsmiljø, er det en god opslagsbog, der samler den nyeste viden om stress.  

Bogen beskæftiger sig med årsager til stress, vilkår, der modvirker stress og behandling af stress, og sidst men ikke mindst giver bogen en række bud på, hvordan man kan forebygge stress på arbejdspladserne.

Bo Netterstrøm er en af de eksperter i Danmark, der ved mest om stress, både videnskabeligt og i praksis. Bogen er en udvidet og opdateret udgave af forfatterens to tidligere bøger om stress og arbejde.

Bogen er baseret på videnskabelige undersøgelser og forskning, og med listen af kildehenvisninger kan du enten fordybe dig og få mere viden eller springe henvisningerne over og vælge at tro på, at der er videnskabeligt belæg for indholdet – for det er der.

Bo Netterstrøm skriver, at han ofte bliver kontaktet af journalister, der vil høre hans mening om en ny undersøgelse, der sætter lighedstegn mellem et eller andet fænomen og stress. Derfor har forfatteren bagest i bogen lavet en hurtig Q&A, og du vil her kunne finde svaret på, hvordan det hænger sammen, at danskere er et af de lykkeligste folk på jorden, samtidig med at der er så mange, der lider af stress. Eller om sociale medier er med til at give mere stress. Eller om det med stress dybest set bare er noget pjat. 

Jeg vil ikke anbefale bogen til stressramte, det er ikke en selvhjælpsbog. Bogen henvender sig til tillidsvalgte, ledere og rådgivere, der beskæftiger sig systematisk og professionelt med at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

Jeg bliver som stressrådgiver ofte spurgt, om jeg har en nem løsning på, hvordan man undgår stress eller håndterer stress. Svaret er, at der ikke findes nemme løsninger (selv om en del bøger påstår det modsatte). Men et motto, jeg selv personligt har meget gavn af, bruger Bo Netterstrøm også her i bogen. Han citerer Sindsrobønnen for at vise, at vi må øve os på at håndtere dagligdagens genvordigheder på en aktiv og problemfokuseret måde, så de ikke ender med at udløse stress:

”Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.”

Stress og arbejde – nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling
Bo Netterstrøm
Hans Reitzels Forlag
300 sider, 300 kroner

Eva Jakobsen er arbejdsmiljøkonsulent i DJ

0 Kommentarer