I retfærdighedens navn

Bog: Forfatter: Forlag:

"Journalist på rettens vej – Artikler af Erik Nørgaard", Udvalgt og indledt af Mogens Meilby, Ajour, 2001, 144 sider, 168 kroner.

Erik Nørgaard lod sig engang spænde fast på briksen i den lydtætte isolationscelle i Vridsløselille Statsfængsel. Han ville undersøge, om det var en rimelig foranstaltning.

Sådan var Erik Nørgaard. Da han dækkede mordet på den syvårige Mona, kørte han sammen med forsvarsadvokaten Fyn tyndt for at efterprøve de klokkeslæt, der havde fældet den mistænkte hushovmester.

"Journalist på rettens vej" er en samling af hans artikler, hovedsageligt fra Politiken i årene 1963-70. De viser, at Erik Nørgaard var en kriminalreporter, der hellere indledte sin egen efterforskning frem for at skrive bevidstløse retsreportager. Han kæmpede mod retsmaskineriet, når han fandt det urimeligt eller fejlagtigt – for eksempel når sigtede før 1967 ikke kunne mødes med forsvareren inden grundlovsforhøret. En regel, der blev ændret efter Erik Nørgaards artikler. Artiklerne bærer et klassisk præg og en ambition, der ofte førte til resultater. En af hans artikler slutter således:

"Det er et problem, som på foranledning af justitsministeren, politidirektøren og byretspræsidenten snarest bør løses."

Og det blev det. Hans vilje til at ændre det, han mente var galt, er en stor inspiration til at lære, hvordan kriminaljournalistik også kan bedrives.

* Leny Malacinski, journalistpraktikant på kriminalredaktionen, Ekstra Bladet

0 Kommentarer