Hvad skulle vi i Irak?

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. I en tid, hvor nyhederne ofte er overfladiske, er Bo Elkjærs bog "Kære Statsminister" en fornøjelse. Bogen giver et detaljeret indblik i de mange forskellige beslutningsprocesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irak-krigen. "Kære Statsminister" er grundigt opbygget, og der er solid argumentation og velunderbygget belæg for påstandene.
Når man fordøjer Bo Elkjærs samlede fremstilling af de beslutninger, der lå til grund for Danmarks aktiviteter i Irak, kan man som borger føle sig godt og grundigt ført bag lyset. Eksempelvis gennemhuller Bo Elkjær på en overbevisende måde mange af de beviser, som regeringerne i USA, England og Danmark byggede deres argumentation for krigsdeltagelse på. Han gennemgår rapport for rapport de forskellige argumenter og konklusioner og sammenholder dem med udtalelser i medierne fra de relevante aktører, hvilket giver en god forklaringskraft i forhold til hans argumentation om, at Danmark gik i krig på et tyndt grundlag.
Bo Elkjærs fortælling er stærk, og man sidder undervejs i læsningen flere gange og spørger sig selv, hvorfor der ikke er flere danske medier, der er gået i dybden med Irak-krigen og de beslutninger og analyser, som krigsdeltagelsen var bygget op om. Tænk engang, at Lars Løkke Rasmussens bilagsmani og Jørgens Poulsens gyldne håndtryk får meget mere medie-airtime end statsministerens 180 graders kursskifte i forhold til Irak-exiten. Og tænk engang, at man med den rigtige mediestrategi nærmest fuldstændigt kan undgå at tale om en så stor beslutning som at deltage i en angrebskrig. Bo Elkjærs bog "Kære Statsminister" skal absolut læses, da den ikke blot sætter tanker i gang om Danmarks krigsdeltagelse, men også om de udfordringer, som medierne og demokratiet står over for i en kompleks verden.

"Kære Statsminister – løgnen om krigen i Irak"
Af Bo Elkjær
Ekstra Bladets Forlag, 205 sider
Udkommer 11. juni

0 Kommentarer