Hvad er nu lige det der med branding?

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Har vi ikke hørt nok om dét?. Nej, der mangler denne bog "som relativt kort og absolut koncist beskriver emnet og begribeliggør begreberne", som forfatteren Per Mollerup selv skriver i forordet som begrundelse for sin bog "Brandbook".
Og det kan han netop – skrive kort og koncist – hvad han har vist i sine efterhånden mange bøger om design – med internationalt udsyn og på internationalt niveau. Man kan mærke, at bogen er skrevet med international udgivelse for øje, i lighed med hans store internationale hovedværk inden for identitetsdesign, "Marks of Excellence" fra Phaidon Press, 1997.

Mollerup er knap, præcis og nådesløs – han orker ikke vrøvl, unødige beskrivelser og floromvundne vendinger. Men han er også meget selvrådende – han giver ikke ved dørene. Han beskriver de store globale brands og ikke sine konkurrenters arbejder på hjemmebanen. Når han endelig viser danske eksempler, er det ofte hans egen virksomhed, Designlab, som har udført dem, og det er synd, for derved mister bogen lidt af sin troværdighed.

For netop systematiseringen af de mange og meget illustrative eksempler på de forskellige former for branding er bogens væsentligste nyskabelse.

"Brandbook"s undertitel er "branding/følelser/fornuft", og ved at tage udgangspunkt i følelsernes betydning for den menneskelige opfattelse, og beskrive disse overskueligt i en overordnet systematik, får Mollerup sat nye præcise ord på, hvad branding er, og hvad branding kan bruges til.

Og det er tiltrængt; for selv om branding-begrebet ikke er nyt – og langtfra er blevet uaktuelt, som mange spåede – så har der verseret mange forskellige meninger og uklare holdninger om dette 'buzzword' i de senere år.
Per Mollerup formår at slå en pæl gennem disse og gør begrebet opfatteligt og operativt på en række helt præcise forretningsområder.

Velkendte er hans definitioner og begreber i hovedafsnittet om visuel identitet – forhåbentlig er det allerede standard viden for alle, der beskæftiger sig med faget og formidlingen heraf. Men nyt og overordentlig klart er to andre hovedafsnit, om Samspil og om Verbal identitet, hvor Mollerup på forbilledlig måde klargør de principielt mange forskellige måder, man kan benytte branding på, og de typemæssigt forskellige principper, man kan navngive efter.

Dette bør være et hovedværktøj på mange direktionsgange i de kommende år, specielt dér, hvor man ikke har økonomisk ballast til 'bare' at lade markedsføringsafdelingen og dens eksterne konsulenter om at markedsføre sig ud af uklarheder i omverdenens opfattelse af brandet.

Hvis baggrundsanalyserne og strategien bliver udført grundigt og fornuftigt, kan ledelsen gennemføre en langsigtet og rigtig branding-politik, som vil føre til større og bedre oplevet værdi af brandet. Både for kunderne, de ansatte og rent økonomisk for virksomheden selv.

Forhåbentlig vil bogen også blive læst og brugt af de mange, der skriver om identitet, design og branding – emner, som ikke bare avisen Børsen har mere og mere i fokus, når der i disse år skrives så meget om danske virksomheders innovationsevne og muligheder for at begå sig på den globale markedsplads.
Bogen kan således varmt anbefales – specielt til dette blads læsere.

"Brandbook"
af Per Mollerup
Børsens Forlag
350 kroner

0 Kommentarer