Hvad er coaching?

Bog: Forfatter: Forlag:

Anmeldelse af Stig Kjerulf: Basiscoaching

Begrebet coaching er blevet hvermandseje og bruges i flæng om alt fra almindelige samtaler, vejledning og terapi til regulære skideballer. Men hvad er coaching egentlig?

Det giver »Basiscoaching« et kvalificeret bud på: Coaching er en metode, der igennem en proces lukker op for et menneskes potentialer. Den kan bruges som et redskab til at nå nogle mål, og Stig Kjerulf deler gavmildt ud fra sin værktøjskasse. Han leverer definitioner, regler og lister for individer og grupper, for professionelle og privatpersoner, for den, der vil coache, og den, der skal coaches. Hans præsentation er saglig og objektiv, og han er ikke blind for, at coaching ikke er svaret på alting, og peger befriende nok også på, hvad coaching ikke kan.

En af coachingens kongstanker er, at man skal stille de rigtige spørgsmål frem for at søge de rigtige svar. Men holder det også i bogform? Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Kjerulf stiller mange begavende og indsigtsfulde spørgsmål, som man bør forholde sig til, hvis man er på vej ind i en coaching-session. Men det er den almindelige, nysgerrige læser ikke nødvendigvis, og derfor ville eksempler og cases have gjort begrebet coaching mere konkret og givet en større indsigt i coachingens verden.

»Basiscoaching«, Stig Kjerulf, Børsens Forlag, 120 sider, 199 kroner.

0 Kommentarer