Home for dinner

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. I 2003 udførte et par professorer fra henholdsvis Columbia Business School og New York University et eksperiment for at teste opfattelsen af mænd og kvinder på arbejdspladsen. I forsøget præsenteredes to grupper studerende for den samme case, hvori en erhvervskvinde får succes som investor. Den ene gruppe fik oplyst casens rigtige navn, Heidi, den anden gruppe præsenteredes for casen som værende Howard.
De studerende vurderede både Heidi og Howard som kompetente, men hvor Howard blev opfattet som succesrig og sympatisk, virkede Heidi på testpersonerne som en egoistisk person, man ”ikke lige har lyst til at ansætte eller arbejde for”. 
Casen om Heidi og Howard refereres i Facebook COO Sheryl Sandbergs bog ’Byd ind ( på engelsk ’Lean in’) – om kvinder, karriere og viljen til lederskab’, og den er blot et ud af talrige eksempler på de kønsforankrede skævheder, der i Sandbergs optik får kvinder til at holde sig tilbage i deres stræben mod topstillingerne eller indfrielsen af personlige ambitioner.

Sandbergs sigte med bogen (som er skrevet i erkendelsen af, at de landvindinger, kvindesagen allerede har gjort, måske er ved at glide os af hænde) er at bidrage til at opnå fuld ligestilling og at anspore kvinder til at ”nå helt til tops inden for deres felt, eller forfølge et hvilket som helst mål med liv og sjæl”. Og selv om ikke alle hendes pointer er direkte omsættelige til en dansk kontekst (for eksempel når hun refererer til, hvordan hun som færdiguddannet blev trukket til side under barbecuen og advaret mod at takke ja til et attraktivt job i udlandet, med henvisning til at alle de gode mænd ville være taget, hvis hun udskød et giftermål af karrierehensyn), må bogen alligevel anses for pligtlæsning for alle, der bare antydningsvist bryster sig af at have ligestilling og udvikling af kvindelige ledere på programmet.

Sandberg beskriver både de samfunds- og virksomhedsskabte uligheder, der stadig kaster grus i ligestillingsmaskineriet (det hele er skræmmende veldokumenteret i bogens 42 siders noteapparat), men fokuserer også på den justering, kvinderne selv kan gøre for at pleje karrieren. Meget kort summeret op handler det om at tage plads ved bordet (at ”leane in”), få samleveren til at tage mere ansvar derhjemme og undlade at sætte sig urealistiske mål. Det sidste gælder både på arbejdet, men allermest på hjemmefronten i en tid, hvor ”en udearbejdende mor forventes at tilbringe lige så mange timer på primær omsorg og aktiviteter med børnene som en hjemmegående mor i 1975”.

’Byd ind’ er hverken en ”erindrings-, selvhjælps- eller karriereudviklingsbog”, men skal snarere læses som en 240 siders kronik, der – ud over Sandbergs egne erfaringer, synspunkter og refleksioner – byder på et væld af citater og henvisninger til forskningsresultateter og undersøgelser om ligestillingsproblematikker. Ud over det omfattende noteapparat fylder takkesiderne alene syv en halv side. Omfanget heraf siger noget om, hvor mange researchere der har været (og stadig er) en del af projektet (interesserede kan i øvrigt deltage på Facebook.com/leaninorg), og at Sandbergs hårdtslående påstande ikke kan bortfejes som feministisk forurettethed eller ’synsninger’. 

Helt blottet for karrieretips er bogen dog ikke: Således gør man ifølge Sandberg klogt i at glemme karrierestigen (hvor man alligevel bare ender med at stå og glo en anden i røven på vejen op) og i stedet se udviklingen som et klatrestativ, hvor man nogle gange er nødt til at gå til siden eller tage en omvej for at nå til tops). Er man på topchefniveau og i den heldige situation at kunne vælge mellem flere jobtilbud, er Sandbergs bedste karrieretip i øvrigt at vælge en mindre etableret virksomhed med vækstpotentiale, hvor der er noget at rive i, i stedet for at sande til i et velkonsolideret kæmpeforetagende med for mange hænder og for få udfordringer. (Sandberg selv har en fortid i Google, som var noget ”uorganiseret småtteri”, da hun valgte at takke ja til jobbet som vicedirektør). 

Som dansker er det svært ikke at læse bogen med et kulturelt forbehold. I USA er der stadig ikke indført løn under barsel, og Sandberg beskriver således, hvordan hun selv og kvindelige kolleger vender tilbage til arbejdet allerede efter få måneders og endda ugers barsel – en problematik, vi gud ske lov er forbi i Danmark, hvor vi jo i stedet diskuterer mænds barsel. Ligeledes trækker jeg (men jeg er måske også i den dovne ende af arbejdsstyrken) på det undrende smilebånd, når Sandberg beskriver, hvordan hun har stået offentligt frem og under stort postyr indrømmet, at hun går ”tidligt” kl. 17.30 for at nå hjem til aftensmaden og ungerne (for selvfølgelig at være online igen, det sekund de er puttet). Ej heller er jeg sikker på, at en lige så stor andel af veluddannede danske kvinder dropper karrieren til fordel for at blive hjemmegående, som tilfældet ifølge Sandberg er i USA, og endelig tror jeg ikke, at sponsorer (som anbefaler dig (og især mænd) videre i systemet) har lige så stor betydning for karrieren i Danmark. 

Når det er sagt, er ’Byd ind’ både en tankevækkende ligestillingsdebatbog og et velanbragt los i røven til alle de kvinder, der måske netop læner sig lidt for velbehageligt tilbage, løfter foden fra speederen og går uden om de ”stretch-assignments” som kunne have bragt dem videre i klatrestativet. Og hvis nogen (mænd) efter læsning af denne anmeldelse får den tanke, at de ikke behøver at læse Sheryls Sandbergs bog, kan vi jo lige tage bogens hovedpointe her i form af et spørgsmål, hvis svar kan læses nederst på siden. (Det gode er, at opgaven kan påbegyndes med det samme): Hvad kan mænd gøre for at fremme tilgangen af kvindelige ledere?* 

Byd ind – Kvinder, karriere og viljen til lederskab
Sheryl Sandberg
Rosinante
242 sider, 199 kroner

Julie Asmussen er pr-medarbejder og underviser på DMJX

(*De kan ordne vasketøjet! Citat: Professor Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business School)

0 Kommentarer