Hjertemassage til borgerjournalistikken

Bog: Forfatter: Forlag:

Her har vi at gøre med en bog, der vil borgerjournalistikken det bedste. Derfor bliver den desværre ukritisk over for fænomenet. Og det er synd. For der er brug for en bog, der fortæller os, hvad medierne kan bruge borgernes bidrag til, og hvad de ikke kan bruge dem til.

Forfatteren går videnskabeligt til værks, men konkluderer allerede på side 2, at borgerjournalistikken vil "kunne påvirke journalistikkens kultur, værdier og praksis i betydeligt omfang". Vi får desværre aldrig svaret på, hvordan det vil ske, og bogen kommer derfor til at virke som en lang uforløst argumentation for konklusionen.

Der er ellers gjort et imponerende stykke forarbejde. Spørgeskemaundersøgelser, studiebesøg, interviews og ikke mindst en række case-studier tager os med ud i borgerjournalisternes Danmark på blandt andet JydskeVestkysten og AarhusVest.dk for at fortælle os, hvem de er, og hvad de laver.

Det lykkes, og det viser sig, at selv om mange melder sig som borgerjournalister, er det kun en meget lille del, der bidrager regelmæssigt. Man sidder som læser med en mistanke om, at størstedelen af de aktive borgerjournalister er de samme mennesker, som i gamle dage hed meddelere og læserbrevsskribenter.

Som et led i det store forarbejde til bogen har forfatteren analyseret flere af borgerjournalisternes artikler. Det viser sig, at manglende kildekritik, egne holdninger og personlige interesser ofte spiller ind på borgerjournalisternes bidrag.

Alligevel tager forfatteren ikke stilling til, om kvaliteten af borgernes bidrag er på et niveau, så de egner sig til offentliggørelse i en bredere kreds. For eksempel arbejder nogle af borgerjournalisterne med et nyhedskriterium, der hedder normalitet. Det vil sige, at de i stedet for at gå efter de usædvanlige historier søger at "beskrive det normale liv i bydelen".
Det ville være spændende at få besvaret, om der er et publikum til den slags historier.

Bogens sidste 10 sider er de bedste. Her får vi et katalog med de lokale mediers erfaringer om, hvordan man får borgerinddragelse til at virke. Desværre nævnes fænomener som Youtube, Facebook og Twitter slet ikke, selv om de i skrivende stund ser ud til at påvirke journalistikken i betydeligt omfang – senest i forbindelse med demonstrationerne i Iran.

Derfor virker bogen allerede her kort efter udgivelsen en smule forældet og tilbageskuende, og det er synd, for medierne er nødt til at forholde sig til brugernes bidrag i fremtiden.

Peter Møller er redaktør på TV 2 Nyhederne.

"Borgerjournalistik"
Peter From Jacobsen
Ajour
139 sider, 128 kroner

0 Kommentarer