Hjemme med sygt barn eller syg hund

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Norden for nybegyndere – om at leve og arbejde i de nordiske lande
Forfatter: Kirsten Weiss
Forlag: Gyldendal (254 sider, 300 kroner)

Anmelder: Ulla Bechsgaard, selvstændig journalist, ledelsesskribent og -konsulent

Hun har humor, Kirsten Weiss, og hun er god til at holde et spejl op for os selvfede nordboere, som altid ligger i toppen af verdens lykkebarometer og er fuldstændigt overbeviste om, at vores måde at indrette arbejdslivet på er den eneste rigtige.

Forfatter og freelancejournalist Kirsten Weiss er aktuel med bogen ’Norden for nybegyndere’, som samtidig udkommer på engelsk med titlen ’Living with Vikings’. Det er en underholdende bog, for der er ikke noget bedre end at sammenligne sig med andre.

Weiss har interviewet en række ledere om, hvad de er blevet overrasket over i Norden, og det her med at arbejde hjemme og selv tilrettelægge arbejdet har flere ikke-nordboere svært ved at forstå.

En tysk topchef fortæller, at han ofte må kigge langt efter sine medarbejdere på kontoret. De er nemlig stort set aldrig til stede samtidig, men er, som han formulerer det: ”jævnligt hjemme med sygt barn eller syg hund”.

Den slags kræver rummelig kulturforståelse. Efterhånden har chefen dog accepteret, at friheden til at blive hjemme med syge børn/arbejde hjemmefra/gå til tandlæge i arbejdstiden og i det hele taget søge sin egen work-life-balance er noget anderledes end i det stivere og mere formelle tyske hierarki, han kommer fra. Til hans overraskelse leverer hans medarbejdere faktisk det aftalte til tiden.

”Det handler ikke om ’face time’, men om det, der i sidste ende bliver leveret,” konkluderer han.

I ’Norden for nybegyndere’ undersøger Kirsten Weiss landene ét for ét, Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island. Det enkelte lands historie bliver kort gennemgået, og det særegne ved hvert land i forhold til humor, lykke og tillid bliver beskrevet.

Selv om man i dag godt kan tale om en særlig nordisk arbejdskultur, er der også nuanceforskelle på landene. Hierarki, delegering af arbejde, coaching og kontrol opfattes på forskellige måder.

Et eksempel: Britiske Nick Adams, der tidligere arbejdede i Sverige og nu i en årrække har arbejdet med kommunikation, branding og strategi i Novo Nordisk, fortæller om forskellen på at tage beslutninger i Sverige og Danmark:

”I Sverige træffer man beslutninger. Og så ikke alligevel (…) der snakkes i krogene (…) Så det ender altid med, at vi holder et møde mere i Sverige. Det var meget frustrerende for mig i starten.”

”I Danmark siger folk meget mere ligeud, hvad de mener. Og når beslutningen er truffet, så er den truffet. Det betyder ikke, at beslutninger ikke kan revideres. Novo Nordisk har en stærk debatkultur og en villighed til at dele med hinanden, men generelt er det sådan i Danmark, at folk siger, hvad der er top of mind for dem. Og så træffer vi en beslutning og sætter tingene i bevægelse” siger Nick Adams. 

0 Kommentarer