Historier om medierne

Bog: Forfatter: Forlag:

Mediehistorier af professor i medievidenskab og mediekultur Kirsten Drotner er – ifølge forlaget – den første samlende beskrivelse af mediernes og medievidenskabens historie.

ANMELDELSE. Den er fast forankret i aktuel forskning og giver os en solid indføring i mediernes mangfoldige historie, mediernes magt og de udfordringer – især den trykte presse står over for med internet og nye medier.
Bogen er pædagogisk opbygget med teori, diskussion, opsummering og litteraturliste efter hvert kapitel. Der er opgaver undervejs, så læseren – og her menes vel først og fremmest de studerende i medievidenskab, kan analysere og diskutere, hvordan medierne adskiller sig fra hinanden og i bred forstand har været med til og er med til at forme samfundet.
Medierne er en adgang til, at et samfund har en erindring om sig selv, men ofte har de – som medievidenskaben – blikket rettet mod nutiden og den nære fremtid, skriver Kirsten Drotner blandt andet i forordet.
"At skrive denne bog er et forsøg på at minde om det paradoks, det er, at den videnskab, der tænker fremad, selv bygger på en guldmine af gemte, og ofte glemte, mediehistorier. "
Set i det perspektiv er "Mediehistorier" en vellykket bog.
Men spørgsmålet er, om man helt kan ignorere nutiden og især den nære fremtid, og det fornemmer jeg lidt, at bogen gør – især under opgaveformuleringerne.
Det er vigtigt at diskutere grænsedragninger mellem den offentlige og den private sfære i de sociale netværkstjenester, og den debat er heldigvis allerede godt i gang, men lige så vigtigt er det vel at tale om de muligheder, der ligger i samme tjenester – som for eksempel at få spredt budskaber – og hermed sikre ytringsfriheden – fra ellers lukkede samfund som Iran.
Fremtidsfortællinger i fortiden er der flere af, og det er altid interessant at diskutere, hvordan fortiden forudser fremtiden med næsten forbløffende præcision, som det skete i George Orwells "1984" og – som eksemplet i bogen – H.C. Andersens eventyr "Om Aartusinder" fra 1853.
Men det kunne have været lidt frækt med en opgaveformulering, der hed fortidsfortællinger i fremtiden. En ny stor trend inden for erhvervslivet er for eksempel branding gennem storytelling, som bygger på de oldgamle traditioner med fortællingen som samlingspunkt. Og her findes allerede nu flere eksempler fra virkeligheden.
Det rykker dog ikke ved det overordnede indtryk af "Mediehistorier" som en udmærket og vigtig lærebog.

"Mediehistorier"
Kirsten Drotner
Samfundslitteratur
262 sider, 298 kroner.

Anne Lea Landsted er lektor i journalistik på SDU

0 Kommentarer