Halvfærdig bog om interviewets historie

Bog: Forfatter: Forlag:

Det lyder som en umulig opgave, og med undertitlen "Interviewets historie i Danmark" lover John Chr. Jørgensens "Kommer De som ven eller som interviewer" da også betydeligt mere, end han kan holde. Det er nemlig det trykte avisinterview, som er bogens fokus, og med titelcitatet – som skyldes Karen Blixen – antydes vægten på interview med forfattere og andre kulturpersoner.
Jørgensen begrunder sit fokus med, at "det er i avisen, interviewet fødes og først udvikler sig"; derfor er avisinterviewets tidlige historie altdominerende i bogen. Og selvom anekdoter og portrætter af genrens tidlige udøvere i 1870'ernes moderne gennembrud er både interessante og ofte morsomme, så ville bogen have haft langt større relevans med mere vægt på nutidige udøvere.
Nok er Ninka, Peter Øvig Knudsen og Nils Thorsen blandt de portrætterede i bogen – men deres meritter og metoder diskuteres og eksemplificeres kun overfladisk. Og derfor lykkes det kun i begrænset omfang for John Chr. Jørgensen at vise, hvordan genren har udviklet sig siden Henrik Cavling, Christian Houmark og Knud Poulsen.
Men måske er pointen, at der i grunden ikke er nogen nyere udvikling i de trykte medier? Interviewet i sin rene og uredigerede form fandt nye veje med først radioens og siden tv's gennembrud – og det er da også i de elektroniske medier, især i Danmarks Radio, at håndværket gennem de sidste par årtier er udviklet og gjort konkret.
Af den grund er det brandærgerligt, at Jørgensen i sin ellers tiltrængte medie- og genrehistoriske bog har fravalgt radio- og tv-interview. De er – bortset fra et kortfattet "Sideblik til medieinterviewet" med blandt andet kritik af denne anmelders interviewteknik – fraværende i bogen. Dermed mangler fremragende interviewere som Christian Kryger, Kjeld Koplev og Karen Secher – plus en perlerække af dygtige montagefolk, som om nogen har udviklet og forfinet håndværket bag portrætinterviews.
Forfatterens begrundelse for fravalget er, at elektroniske interview "kunne fortjene en selvstændig mediehistorisk afhandling"; en tynd undskyldning for, at den tidlige interviewhistorie ikke er strammet op, så der kunne skabes plads til netop radio- og tv-interview.
Af bogens 440 sider spildes en del desværre også på John Chr. Jørgensens sammenrodning af "interview" og "samtale". Ganske vist anerkender han flere steder undervejs, at "der er forskel på et interview og en samtale"; alligevel bliver de to begreber konsekvent brugt synonymt og dermed forkert.
"Kommer De som ven eller interviewer" er altså – desværre – en kun halvfærdig bog. Ærgerligt, for den blandt journalister mest (mis-)brugte genre skriger på at få fortalt sin historie.

"Kommer De som ven
eller interviewer"
John Chr. Jørgensen
Gyldendal
440 sider, 349 kroner.

KURT STRAND
Journalist i DR, forfatter til
"Interview for journalister"

0 Kommentarer