Guldkorn og spredehagl

Bog: Forfatter: Forlag:

Vibeke Hartkorn (journalist, nyhedsvært og nu virksomhedsindehaver med fokus på blandt andet kommunikationstræning og strategisk rådgivning), har med ’En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin – få andre til at følge dig’ begået, hvad der vist bedst kan beskrives som en kommunikations-coffeetable-bog. Udgivelsen er både stor, tung og omfangsrig og noget af en mundfuld at komme igennem læst fra ende til anden, hvad der dog heller ikke er  hensigten med bogen, der er tænkt som et opslagsværk, som man kan "dykke ned i, når det giver mening, og hvor visuel formidling går lige op med tekst".
Hartkorn tager udgangspunkt i ledelsesteorien ’Leadership Pipeline’, hvis kongstanke (ifølge Leadership Pipeline-konsulent Thorkild Molly-Søholm og her ultrakort beskrevet) er, at ledelse ikke bare er ledelse, men at ledelsesmæssige færdigheder skifter fra ledelsesniveau til ledelsesniveau. Det handler altså både om at lære – og særligt at aflære færdigheder, man ikke længere har brug for, eller som kan vise sig direkte unyttige, når man for eksempel skifter fra at være leder af medarbejdere til leder af ledere.
Vibeke Hartkorn dykker med bogens ord "ned i de kommunikative færdigheder, som er en forudsætning for at blive succesfuld på hvert lederniveau i Leadership Pipeline-modellen, og følger den kommunikative rejse, en leder skal igennem fra sit første lederjob til posten som bestyrelsesformand". Bogens kapitler er delt op efter hvert ledelsestrin i modellen og med dem som ramme præsenteres et hav af udsagn, interviews, mailkorrespondancer og citater af en lang række såvel danske som internationale topledere placeret på modellens fem niveauer. Det hele er krydret med illustrationer, modeller, tips og guides, hvilket gør bogen til en pageturner i næsten lidt for bogstavelig forstand: Man ved simpelthen ikke, hvad man kan vente sig, fordi hver side byder på en helt ny fortælling helt løsrevet fra, hvad man lige har læst. Således kan vi på side 56 læse om kommunikative koder, på side 57 om multitasking og på side 58 om tidsstyring. Sammensuriummet er imidlertid også bogens charme, særligt fordi så mange og meget forskellige ledere fra topstillinger i både private og offentlige virksomheder og organisationer får lov at komme til orde med både personlige, skarpe og filosofiske vinkler (endda herligt befriet for lederlingo) på det at bedrive god ledelse og professionel kommunikation.
Jeg er ikke helt overbevist om, at man kan bruge bogen som en opslagsbog. Jeg skulle i hvert fald et godt stykke ind i den, før jeg fattede strukturen, også selv om den bliver forklaret i starten. Her kunne de mange illustrationer og hele den grafiske indpakning have været til endnu bedre hjælp for eksempel med en mere tydelig kapitelinddeling. Dette ødelægger dog ikke billedet af en veloplagt og sympatisk kommunikations-inspirationsbog for alle slags ledere på alle trin i en organisation.

En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin – få andre til at følge dig
Vibeke Hartkorn
Dansk Psykologisk Forlag
271 sider, 398 kroner

Julie Asmussen er pr-medarbejder og underviser på DMJX

0 Kommentarer