Guide, når det brænder på

Bog: Forfatter: Forlag:

"När kommunikationen avgör" er  brugbar læsning for kommunikationsfolk, der i disse krisetider står over for at kommunikere en større fyringsrunde.
Bogen, der er skrevet af NCC's tidligere informationsdirektør i Sverige, Hans-Olof Karlsson, er en gennemgang af 10 svenske cases inden for blandt andet fusionskommunikation (sammenlægning af to virksomheder) og kommunikation af masseafskedigelse af medarbejdere.

Som titlen antyder, skal de 10 eksempler vise, hvordan kommunikation spiller en afgørende forskel. Det er nok at overdrive kommunikations betydning. Kommunikation kan ikke gøre ting bedre, forhindre fyringer eller sparerunder. Men god kommunikation kan forhindre, at tingene bliver gjort værre, end de er.

I disse finanskrisetider er der i bogen to relevante eksempler på virksomheder, der må fyre en hulens masse medarbejdere. Den ene er Ericsson, der i 2001 måtte skære ind til benet. Pludselig var overskuddet halveret og troen på egen usårlighed væk. Fra 2001 til 2003 fyrede Ericsson halvdelen af medarbejderne, og kommunikationsafdelingen blev reduceret fra 340 til 72 ansatte. Fyringerne var uundgåelige, men kommunikationen gjorde det nemmere for medarbejderne at godtage spareplanen, er Hans-Olof Karlssons budskab.

En vigtig erfaring fra Ericssons massefyringer var, at den officielle begrundelse, ledelsen gav for at skille sig af med folk, skulle være langtidsholdbar. Man kan med andre ord ikke massefyre folk på grund af dårlig økonomi i det ene kvartal og ansætte lige så mange kvartalet efter. Bogen omtaler også Ericssons positive erfaringer med at bruge de faglige organisationer, især tillidsfolkene, som talspersoner for de fyrede medarbejderne. Dermed slap de fyrede selv for at træde frem i medierne.

Bogen rummer også to meget forskellige eksempler på lastbilfabrikken Scanias kommunikation. Begge cases handler om nedlæggelse af produktionsfaciliteter i mindre svenske byer. I 2000 fik alle implicerede – medarbejdere, medier, fagforeninger og politikere – den dårlige besked om omfattende rationaliseringer på én gang. Det skabte chok og modstand blandt alle fra det enkelte lokalsamfund til Rigsdagen.

Belært af de dårlige erfaringer 'primede' Scania de berørte parter ved næste sparerunde i 2005, så interessenterne kunne vænne sig til tanken – og få oplevelsen af, at de kunne præge forløbet. I stedet for at udstede fyresedler via medierne var Scanias budskab, at der var sammenlægninger på vej. Men måden, det skulle ske på, var til debat. Det tog omverdenen noget pænere – ikke mindst fordi Scanias ledelse udadtil fokuserede mindre på de mulige økonomiske gevinster og udtrykte større empati for de berørte medarbejderes ve og vel.

Jakob Albrecht er journalist på Journalisten.

"När kommunikationen avgör"
Af Hans-Olof Karlsson
Norstedts Akademiska Förlag
188 sider, 289 svenske kroner

0 Kommentarer