Forening og forretning

Bog: Forfatter: Forlag:

Sommerfuglene basker med vingerne. Er den danske fagbevægelse ved at blive blæst ud over kanten? Ja. Til dels.

AMELDELSE. Stegt flæsk med persillesovs. Profilering, stillingskrig og øget individualisme. Andelen af organiserede lønmodtagere falder. Organisationernes økonomi er anstrengt. Fagforeningerne taber indflydelse. Omdømmet er under pres. Billige kopier vinder frem.
Sommerfuglene basker med vingerne. Er den danske fagbevægelse ved at blive blæst ud over kanten? Ja. Til dels. Nedturen gælder særligt de lavtuddannede og lavtlønnedes LO-forbund, mens væksten i andre socialklasser betyder, at nogle FTF- og AC-organisationer har medlemsfremgang.
Samtlige faglige organisationer mærker imidlertid krisen. Både udadtil og på de indre linjer tyder alt – ifølge bogen – på, at fagbevægelsens virke i dag er for snævert. Det er ikke nok med et halvlunkent fællesskab, et blad, nogle gode råd og et par gå hjem-møder. Der SKAL findes nye svar på, hvordan de kan føre deres mission ud i livet som medlemmernes ambassadører.
I denne bog argumenteres der for, at der skal skabes værdi, helt kontant! Medlemmerne skal mærke, at det kan betale sig at aflevere de 5-600 kroner i månedligt kontingent. Ellers falder de fra. Behovet for fællesskabet er der fortsat, men det er som at være medlem af folkekirken. Folk er i dag ikke længere så solidariske med hverken Gud eller hvermand.
Overordnet er den danske model ellers en succes med større stabilitet på arbejdsmarkedet end i adskillige andre lande. Men det er med flex security-modeller som med flexlån, tingene går op og ned, og ingen fagforeninger formår tilsyneladende i disse tider at hindre lønnedgang og fyringer.
Der peges på, at det er den politisk-administrative ledelse i foreningerne, der skal gå foran i fornyelsesprocessen. Det er imidlertid svært, da fagforeningslederne ikke kun skal løse problemet, de udgør det selv. De har det med at gøre det samme, som de altid har gjort. De ser ingen skov, kun træer …
Forfatteren nøjes dog ikke med at kritisere, men giver også en række – ganske vist ret overordnede – bud på, hvordan ledelsen kan træde i karakter. Der skal tænkes udefra og ind, snarere end indefra og ud. Medlemmernes behov skal fanges op og – bedre – de skal involveres i at finde løsninger. Der skal som nævnt skabes værdi. Og det gør man blandt andet ved at være meget mere strategiske, prioritere og fordele ressourcerne benhårdt, systematisk måle effekt og omkostninger, arbejde snorlige efter fælles målsætninger og fastholde, at beslutninger og mål SKAL realiseres.
Bogen er velskrevet med en klar fremstilling af de fagforeningsmæssige udfordringer. Man kommer godt rundt i problematikkerne med mange cases. Den er noget ordrig og lærebogsagtig med sin systematiske gennemgang og selvsikre fremstilling. Til gengæld er den velunderbygget, velargumenteret og har nogle bud på, hvad der kan gøres.
Analyserne og handlingsanvisningerne er management- og virksomhedsorienterede, til tider rent leanagtige. Men selv om der trænges til en anden retorik end den kendte, er det at skabe værdi også andet end effektivitet, produkter og målbar benefit. For eksempel erfaringer, oplevelser og følelser, hvilket forfatteren også er opmærksom på, ja han trækker på sine egne.
Forbund, fagforening, faglig forening, brancheforening, fællesskab, forsikringsselskab – er du ansat i en af disse, så skynd dig at læse bogen, før medlemmerne gør det!

For medlemmernes skyld
Strategisk ledelse af faglige organisationer
Carsten Lê Madsen
Gyldendal Business
312 sider, 300 kr.

MICHAEL DIEPEVEEN er souschef i Skolelederforeningen

0 Kommentarer