Fondsstøttet journalistik udfordrer vanetænkning

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Journalism Without Profit – Making News When the Market Fails

Forfatter: Magda Konieczna

Forlag: Oxford University Press (264 sider, ca. 280 kroner)

Anmelder: Brigitte Alfter, journalist og forfatter

Non-profit journalister vil måske ikke redde verden, men de har en udpræget trang til at forbedre journalistikken. Og noget kunne tyde på, at de har en vis succes med det, skriver Magda Konieczna. Hun er canadisk-amerikansk tidligere journalist, der nu ved Temple University i Philadelphia forsker i finanisering af journalistik, særligt fondsstøtte. Efter arbejdet på den lukningstruede canadiske lokalavis Guelph Mercury forsker hun ud fra hypotesen om, at journalistikken og medierne er på vej ind i en ny æra. Det er i denne kontekst, bogen skal læses.

Konieczna fokuserer på USA, men erfaringerne er relevante også i Danmark og Europa.

Konieczna ser særligt på, hvad non-profit journalistikken gør for journalistik i offentlighedens og samfundets tjeneste. Bogen – der er akademisk i stil og opbygning – byder på en gennemgang af en række US-amerikanske non-profit projekter: Konieczna analyserer Center for Public Integrity, hvis internationale afdeling koordinerede verdenskendt research såsom Panama Papers, lige såvel som lokale non-profits, der næppe er kendt af brede kredse ud over lokalområdet.

To af Koniecznas konklusioner skal fremhæves her. Dels beskriver hun, hvordan non-profit journalistik i USA udfordrer klassiske mediers indbyrdes konkurrence. Bruddet med denne vane har visse steder i USA åbnet for nye muligheder ved at dele omkostningerne ved graverjournalistik, der så bliver distribueret via forskellige medier og platforme. Dog er det for tidligt at spå om en varig finansiel model. Dels – som svar på fondenes krav – tanken om at se på konkrete resultater af journalistik – ikke blot ved at måle klik, men ved at se, om journalistikken fører til retssager, lovændringer og generelt ændringer i samfundet. Begge dele, mener Konieczna, kan udfordre vanetænkning i klassiske medier.

Koniecznas bog er for den snævre målgruppe af dem, der arbejder med journalistikkens udvikling og fondsstøtte. Det er også relevant i Europa: Fondsstøttede grupper som Investigate Europe eksperimenterer med en ’research en gang – sælg i hele Europa’-model. Og hvem har ikke hørt om Panama Papers, Paradise Papers eller Danske Banks hvidvaskning – de store graverprojekter, der er blevet til i samarbejde med non-profit journalistikkens netværk. Bogen er således et interessant øjebliksbillede fra denne journalistikkens brydningstid.

0 Kommentarer