Findes lykken på bunden af en tom indbakke?

Bog: Forfatter: Forlag:

Orden i kaos giver gode fif til en effektiv arbejdsdag, men ignorerer at stress ofte skyldes andet end arbejdsmængden.

ANMELDELSE. Gid denne bog ikke havde haft den undertitel, den har. Så kunne jeg nemlig rose den for at være en samling ret konkrete og helt sikkert effektive råd til at organisere en arbejdsdag, der er præget af selvledelse, åbne kontorlandskaber, opgaver man selv skal definere og en tilsyneladende endeløs strøm af mails. Jeg ville rose bogen for ikke at hævde at give en endegyldig universalløsning, men have blik for at forskellige personer og arbejdspladser har brug for at lægge vægten forskellige steder. Bogen udmærker sig desuden ved at have fokus på vilkårene for vidensarbejdere, som journalister, redaktører, kommunikationsmedarbejdere med mange flere. Og jeg kunne indvende, at det afsluttende afsnit, som består af interviews med otte tidligere stressede mennesker, med sine knap 100 sider er lige lovligt langt.
Men bogen vil mere være end en samling gode, konkrete råd. Undertitlen – få styr på arbejdsdagen og forebyg stress – gør at bogen sælger sig selv en mere generel bog om stress og Hvordan man undgår det. Og det kan indholdet altså ikke bære. Hvis din stress skyldes for eksempel dårlig ledelse, frygt for fyring eller mobning på arbejdspladsen er der ikke meget at hente i bogen. Og slags stress den kan ikke løses ved at lave procedurer, så mail-bakken ikke sander til.
å samme måde er der i bogen langt mellem de meget alvorlige konsekvenser af langvarig stress – depression, forliste (par)forhold, selvmordstanker. En enkelt af bogens interviewpersoner fortæller at han havde selvmordstanker, men slår det i samme sætning hen som noget '…ikke rigtigt seriøst'.
Det er selvfølgelig helt legitimt at lave en bog med konkrete råd til at organisere arbejdsdagen bedre og mere effektivt. Og hvis din stress har rod i manglende organisering af dine opgaver, kan du i denne bog uden tvivl blive inspireret til bedre arbejdsgange. Hvis du tror, at din stress har en mere kompliceret årsag – og det har den altså for de fleste stressramte – så er det ikke her du finder løsningen.

Orden i kaos
Få styr på arbejdsdagen og forebyg stress
Kurt Strand & Michael Kongsted
300 kr, 239 sider
Lindhart & Ringhof

Stine Grynberg er anmelderredaktør for fagbladet Folkeskolen

0 Kommentarer