Fagforstening

Bog: Forfatter: Forlag:

Flot indpakning, lettere kedsommeligt indhold. Det gælder denne bog såvel som de fagforeninger, den handler om. Der er alvorlig risiko for, at man falder fra undervejs.
Emnet er ellers både alvorligt og relevant. Et voksende antal lønmodtagerne ser ikke logikken i at søge ly i fællesskabet og fagforeningsmedlemskabet. Især LO-forbundene er ramt, og ikke kun medlemstallet, men også organisationsprocenten er dalende.
Gennem 25 år er de uorganiserede steget fra hver fjerde lønmodtager til hver tredje. Samtidig trækker de alternative, gule fagforeninger hundredetusinder af medlemmer til sig. Det truer i sidste ende den danske arbejdsmarkedsmodel.
I en grundig, dygtig analyse med et væld af tabeller redegøres der for årsagerne. De overenskomstbærende fagforeninger fremstår dyre med for meget bureaukrati og pamperi. Der er for langt til toppen, kontakten er upersonlig og servicen ikke målrettet.
Hva' så? Jo, kontingentet skal ned. Tilbud og resultater skal synliggøres. Og det at have aftale- og forhandlingsretten er faktisk stadig et aktiv. Også en god TR-dækning og dygtige tillidsrepræsentanter tæller positivt i relationen mellem forening og dens medlemmer.
Men forfatterne får desværre ikke rigtig fat om hverken ondets rod eller anvist en kur. Bogen ender gudhjælpemig med, at det er "helt op til fagbevægelsen selv".
De store spørgsmål står derfor ubesvaret: Hvorfor sætter fagforeningerne ikke noget på spil? Hvorfor er de så systembevarende frem for nyskabende? Hvorfor forholder de sig ikke til, at medlemsunderlaget i dag er så uhomogent? Hvorfor er retorikken så traditionel?
Bogen er pligtlæsning for dem, der vil i detaljen. Man kan nøjes med konklusionen og håbe på en Volume II, der kan give nogle klarere bud på, hvordan fagforeningsdanmark klarer skærene. Det må være noget med 'kollektiv handling', ikke mindst handling.

Kollektiv handling – Faglig organisering og skift af fagforening
Flemming Ibsen, Laust Høgedahl og Steen Scheuer
Nyt fra Samfundsvidenskaberne
315 sider, 325 kroner

MICHAEL DIEPEVEEN er souschef i Skolelederforeningen

0 Kommentarer