Exit Nyrup

Bog: Forfatter: Forlag:

 

Exit Nyrup
Redigeret af Henrik Qvortrup,
Høst & Søn
156 sider, 249,95 kroner

På amerikansk har man begrebet monday morning quarterback – ham der kan lave alle søndagens afleveringer … om mandagen.

Kresten Schultz Jørgensen, en af bidragyderne til bogen "Exit Nyrup", er så venlig selv at gøre opmærksom på det i sit i øvrigt vedkommende indlæg om den nye politiske virkelighed. Mandagens afleveringer kunne være overskriften for adskillige af de 11 indlæg, der alle kredser om valget i november 2001 – hvorfor Nyrup tabte, og hvorfor Fogh vandt. Bogen er redigeret af Henrik Qvortrup, der i sit forord bl.a. legitimerer værket med, at det seneste folketingsvalg var en af efterkrigstidens vigtigste politiske begivenheder. Med tanke på bl.a. Danmarks indmeldelse i Nato og EF, grundlovsændringen i 1953, adskillige EU-folkeafstemninger, det røde kabinet, VKR-regeringens fødsel, Krags afgang, 1973-valget, Tamil-sagen etc., så er det nok at stramme det en anelse. Mindre kan også gøre det.

Selv om meget er læst og hørt før gennem det sidste halve års tid, så byder samlingen af skrifter på mange interessante analyser og iagttagelser. Mogens Lykketoft og Marianne Jelved burde have ventet nogle år med deres indlæg. De er stadig for tæt på til, at det bliver meget andet end partsindlæg. Hans Engell er som altid velskrivende, skarp og præcis i sin analyse. Når man har læst den, kan man med fordel springe flere af de andre over. David Trads har interessante vurderinger af pressens politisering i valgkampen, Connie Hedegaard beskriver, hvordan debatten skrævvrides, når eksperterne går i strejke, Søren Krarup begraver kulturradikalismen og professor Jens Peter Christensen vurderer spindoctorernes rolle i statsforvaltningen. Hver for sig vedkommende og velskrevet.

Bogen har undertitlen tværsnit af folketingsvalget 2001. Hvis tværsnit betyder en overvægt af interessante indlæg med en del gentagelser og uden større sammenhæng, så er udtrykket velvalgt.

0 Kommentarer