Et stort skridt for BT … og flere små for Information

Bog: Forfatter: Forlag:

Ved et pudsigt sammentræf skiftede to af vore landsdækkende dagblade udseende samme dag, nemlig torsdag den 29. marts.

ANMELDELSE. Ud fra et publicistisk synspunkt ligner BT og Information langtfra hinanden, men begge markerer sig i disse år ved stædigt at bide sig fast i enkeltsager. Og selv om stilkarakteren, i hvert fald for den enes vedkommende, kan diskuteres, har "terrierjournalistikken" trukket Cavlingpriser/nomineringer med sig og i nogen grad også givet pote hos læserne. Udgangspunktet for de to relanceringer har således været positivt; her er ikke tale om redningsaktioner, der skal vende en katastrofekurs.

Hvad angår selve designet, var forudsætningerne til gengæld helt forskellige. Før omlægningen var BT et visuelt miskmask af gamle og nye skrifttyper og designelementer skrabet sammen under utallige chefredaktører, hvorimod Information i en årrække har udmærket sig som en af Danmarks mest veldesignede og stilsikre aviser. Siden den vellykkede overgang til tabloidformat i 2004 har Information i samarbejde med grafikeren Tobias Røder, der ligeledes står bag det aktuelle redesign, løbende udviklet og raffineret sin visuelle form, som i naturlig konsekvens af avisens journalistiske linje har bevæget sig mere og mere imod det magasinagtige.

En forbedring af BT's design lå således lige til højrebenet … mens det straks var vanskeligere at pege på, hvad der skulle gøres ved Information.

På dette sted er det nok mest ordentligt at oplyse om, at undertegnedes eget firma havde budt ind på opgaven med at redesigne avisen i Store Kongensgade – hvorfor jeg muligvis er farvet i min vurdering af resultatet. Hvorom alting er: Efter fjorten dage med den ny Information oplever jeg, at det klare og enkle look har veget pladsen for noget knap så distinkt.

 

Avisen har fået tilført en række grafiske elementer, der for nogles vedkommende virker som ren dekoration, mens andre vistnok skal kommunikere noget, som jeg bare ikke forstår. Grå toneplader anvendes flittigt og forstærker det let flimrende udtryk, og den ny typografi til billedtekster, citater og faktabokse virker mere gnidret end den gamle.

Til gengæld er avisens artikler blevet lettere at læse, både på grund af en velfungerende ny brødskrift (begge skriftfamilier er skabt af den newzealandske designer Kris Sowersby) og de længere tekstlinjer. Information er gået fra seks til fem spalter, hvilket forstærker magasinpræget og skaber rolige og luftige sider – så længe annonceafdelingen vel at mærke er med på spøgen. Her i startfasen har uheldige annonceplaceringer af og til skabt støj på ledningen.

 

Indkøringsvanskeligheder præger ligeledes et par af avisens faste tillæg, hvor det vist var blevet overset, at den større brødtekst fordrer en tilsvarende stor linjeafstand.
Informations velfungerende website er der ikke ændret på i denne omgang. BT's omlægning omfatter derimod både print, website og en ny iPad-app, der er en forbedret udgave af Berlingskes app, som blev anmeldt i Journalisten nummer 2.

 Ser man bort fra den ufrivilligt komiske "nyhedsgaranti", som jo ikke primært er et designelement, er relanceringen faldet gennemgående heldigt ud. Hvor BT.dk tidligere fremstod som en pauver kopi af Bild.de, har sitets ny forside en enkel og stringent form med overbevisende brug af farver og størrelseskontrast, hvilket skaber et langt tydeligere hierarki end før. Undersiderne kunne godt bruge en tilsvarende hovedrengøring, og det kommer vel også på et tidspunkt.

Papiravisens redesign er – bortset fra skrifttyperne og det ny logo, som er tegnet af e-Types – et inhouse-job, og min første reaktion var: Tænk, at der sidder så dygtige grafikere på BT. Det gav avisens udseende før relanceringen absolut ingen antydning af.

Med få, men kraftfulde greb er skabt en genkendelig og robust form, der tilmed ser ud til at være nem at arbejde med. Først og fremmest tilfører de skrå billedafskæringer dynamik og liv til siderne, uden at det bliver rodet. Opdelingen i stofområder understreges af den dristige farveskala, og den ny rubrikskrift er både karakterfuld og moderne, om end ikke verdens mest letlæste.

Til gengæld virker avisens ny bladhoved som et totalhavari. Det savner fuldstændig det gamle B.T.s personlighed, virker som et rent plagiat af norske VGs logo og bruges tilmed inkonsekvent. For eksempel går webversionens udtoninger igen i sidetoppenes miniatureudgave, mens logoet er "fladt" på avisens forside – hvor det burde være omvendt.

Informations bladhoved har undergået en betydeligt mere nænsom modernisering; de fleste vil nok kun bemærke, at det er blevet centreret. I mine øjne en af den slags forandringer, der kan minde om at flytte spisebordet, bare for at der skal ske noget. Jeg ku' nu bedre lide, hvor det stod før.

Ole Munk er designkonsulent, grafisk formgiver og illustrator, uddannet som arkitekt med speciale i visuel kommunikation. Ekstern lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han anmelder mediedesign i Journalisten med fokus på arkitektur, funktionalitet og æstetik.

0 Kommentarer