Essay til eftertanke

Bog: Forfatter: Forlag:

Christie definerer flere former for sprogmisbrug, og her er der noget at hente for journalister og kommunikatører, uanset medie.

ANMELDELSE. Nils Christie er en verdenskendt norsk kriminolog og en af Skandinaviens mest indflydelsesrige samfundsforskere. I årtier har hans forskning skabt debat, blandt andet om hvorvidt det nytter at straffe kriminelle. Nu har han skrevet et forholdsvist letlæst essay, hvor han slår til lyd for, at debatten – den store samtale, som han kalder den – skal føres, så flest mulige kan komme til at deltage i den. For den store samtale ER samfundet, og de, der holdes ude af debatten, bliver samfundets marginaliserede. Det betyder, at sprogmisbrugerne skal aflære sig deres unoder.
Christie definerer flere former for sprogmisbrug, og her er der noget at hente for journalister og kommunikatører, uanset medie. Sprogmisbrug er for eksempel tankeløst at bruge ord og begreber, der er så brede, at de reelt er uden indhold. 'De arbejdsløse' er for eksempel et begreb, som bruges i flæng og dækker over nyuddannede, langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og folk på dagpenge og mange flere.
En anden form for sprogmisbrug er det, Christie kalder monopoliserende ord, det vil sige ord, der sætter den, de beskriver, i bås. Den arbejdsløse er for eksempel meget mere end en arbejdsløs, han er også guitarist, smed og nogens onkel. Og meget, meget mere. Men når han bliver beskrevet med et monopoliserende ord, bliver han endimensionel og let at ignorere.
Christies bedste råd mod sprogmisbrug er at tænke og skrive i konkrete fortællinger – ligesom man gør inden for fortællende journalistik. Han forholder sig dog ikke til faren for, at det konkrete eksempel kan komme til at 'løbe med' hele debatten, så de principielle aspekter drukner – som i Carina-sagen.
Man kan indvende, at Christies verdenssyn kan virke lige rigeligt nostalgisk. Det virker, som om han mener, at alle i gamle dage var en del af 'den store samtale', og det er vist ikke helt i overensstemmelse med sandheden. Han forholder sig heller ikke til 'den store samtale' på internettet, hvor alle kan deltage ucensureret, uden at det nødvendigvis hæver debatniveauet eller øger samfundets højt besungne og angiveligt truede sammenhængskaft.
Og så er de 20 skriveråd, der afslutter bogen, af ret begrænset værdi for trænede skribenter. De fleste af rådene er hverken værre eller bedre end dem, man kan finde i de mange bøger om at lære at skrive. Resten er ikke praktiserbare i en travl produktionsrytme. Hvem har for eksempel tid til først at skrive sine tekster på et fremmedsprog og derefter oversætte dem?
Når det er sagt, skal jeg understrege, at det stadig er værd at tilbringe et par timer i Christies selskab. For eftertankens skyld.

Små ord om store sager
Nils Christie
Forlaget Mindspace
128 sider, 168 kr.(e-bog), 198 kroner (trykt udgave)

Stine Grynberg er anmelderredaktør på fagbladet Folkeskolen

0 Kommentarer